بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرج در حمایت از قیام مردم کازرون

0
910
بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرج
بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرج در حمایت از قیام مردم کازرون

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۷-بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرج در حمایت از قیام مردم کازرون

ایران من

کازرون، افشای اسلام‌پناهی دروغین رژیم‌ ضدبشری ولایت‌ مطلقه‌‌ فقیه و باندهای استمرار طلب

کازرون ناقوس مرگ و سرنگونی محتوم ارتجاع

در شب اول رمضان ، همزمان با حلول ماه، صفیر گلوله‌های دژخیمان مردم را در خیابان‌های کازرون به‌خاک‌وخون کشید، رژیم که با خروج امریکا از گنداب برجام، بخوبی می‌داند که پایان سیاست مماشات فرارسیده و گزینه‌ی تغییر رژیم در حال جای‌گرفتن روی میز سیاست‌جهانی‌ست، از هر تحرک و قیامی از جانب مردم وحشت می‌کند، مردمی که در قیام دیماه نفرت و انزجار خود را از تمامیت رژیم فریاد کردند و به روشن‌ترین زبان به دنیا تفهیم کردند که جز سرنگونی رژیم ضدبشری چیزی نمی‌خواهند .

 رژیم تمام نقاب‌ها را برداشته و خوی‌ضدبشری خود را در کازرون به نمایش گذاشت و یکبار دیگر به مردم ایران و بازیگران سیاست‌جهانی اثبات کرد که برای استقرار آزادی در ایران و صلح در جهان راهی جز سرنگونی تمامیت این رژیم ضدبشری وجود ندارد.

 استادان و دانشجویان دانشگاه‌ آزاد استان البرز؛ ضمن محکوم کردن کشتار مردم مظلوم کازرون، مردم آزاده ایران در سراسر کشور را به قیام و اعتراض سراسری فرامی‌خوانند و باور دارند که جز سرنگونی تمامیت رژیم با تمام باندها و جناح‌ها و مزدوران داخلی و خارجی راه‌دیگری برای رسیدن به آزادی و صلح وجود ندارد.

مرگ بر دیکتاتوری ضدبشری ولایت‌فقیه، درود بر مردم قهرمان کازرون

جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه ازاد استان البرز

۲۷/۲/۱۳۹۷

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید