بیانیه دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهرضا در حمایت از قیام ایران

0
618
بیانیه دانشجویان آزادیخواه
بیانیه دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهرضا در حمایت از قیام ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۴-بیانیه دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهرضا در حمایت از قیام ایران
با درود به قیام کنندگان ۸دی و درودهای بیکران به روح شهدای قهرمان قیام دی ماه خصوصا شهدای قهدریجان اصفهان قیام سراسری مردم ایران علیه نظام فاسد و تبهکار حاکم نزدیک به یک هفته است که ادامه دارد.
این بار هسته مرکزی قیام تمامی گرسنگان و بیکاران هستند.
پیر و جوان ؛ زن و مرد به خیابانها آمدندو اعلام کردند که این نظام فاسد آخوندی را نمی خواهند.بی تردید این قیام تا پیروزی نهایی همه اقشار و ملیتها در میهن اسیر ادامه خواهد یافت.
ما ضمن تقدیر و حمایت از قیام قهرمانانه سراسرشهرهای ایران از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور در روزهای اخیر ؛بر تداوم و استمرار این قیام تا سرنگونی نظام فاسد حاکم بر کشورمان تاکید می کنیم .
ما خود را همگام و همیار قیام کنندگان شهرهای میهن دانسته و متعهد می شویم تا سرنگونی این نظام سر از پا نشناسیم.
درود بر قیام آفرینان ۸ دی ماه
مرگ بر اصل ولایت فقیه
زنده باد آزادی
دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهرضا
۱۴دیماه ۹۶ دانشگاه شهرضا

بیانیه دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهرضا در حمایت از قیام ایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید