بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه گیلان از اعتصاب کامیونداران کشور

0
651
بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه گیلان
بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه گیلان از اعتصاب کامیونداران کشور

 دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۸-بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه گیلان از اعتصاب کامیونداران کشور 

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه گیلان حمایت خود را از حرکت اعتصاب و اعتراض کامیونداران درسراسر میهن اشغال شده اعلام می کنیم.
خطاب به رانندگان زحمت کش و خستگی ناپذیر میهن پیام ما؛ اعتصاب؛ اعتراض وقیام است.
ما تنها راه نیل به خواسته هایمان را اعتصاب و اعتراض می دانیم.
درمقابل پلیدترین و جلادترین دژخیم قرن چاره فقط فریاد زدن است وفریاد شما هم اعتصاب وسیع و گسترده در سراسر ایران است.
فریاد ما دانشجویان نیز هم پیمان با شما؛ مقاومت و اعتراض به هر بهانه و هر وسیله ای است.
آری دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
پاینده باد ایران وایرانی

بیشتر بدانیم:
کامیونداران کشور دور دوم اعتصابات خود را از یک هفته پیش آغاز کردند.
درحال حاضر با موجی فزاینده از اعتصاب‌ها و اعتراضهای دیگر زحمتکشان میهن مواجه هستیم. حرکتی که خبر از تحقق یک هوشیاری ملی در همبستگی شورشی اکثر اقشار و لایه‌های اجتماعی می‌دهد.

همچنین حمایت اقشار مختلف مردم از این حرکت اعتراضی که نشان از آگاهی و اتحاد ملی تمامی زحمتکشان ومحرومان جامعه است.
دانشجویان مبارز گیلان نیز بعنوان قشری آگاه و دلسوز برای زحمتکشان مسئولیت خود دانسته که باحمایت شان از این حرکت ملی و انقلابی راه را برای دیگر دانشگاهها باز کنند زیرا که این اتحاد و همبستگی راهگشای پیروزی است.

بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه گیلان
بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه گیلان از اعتصاب کامیونداران 
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید