بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه علامه ازکارگران هفت تپه در محوطه دانشگاه قرائت شد

0
750

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۸-بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه علامه ازکارگران هفت تپه در محوطه دانشگاه قرائت شد

بیانیه حمایت دانشجویان دانشگاه علامه ازکارگران هفت تپه در محوطه دانشگاه قرائت شد
دانشجویان در این بیانیه خاطرنشان کردند که مطالبات دانشجویان و کارگران ومعلمان محور مبارزاتشان خواهد بود
تولید چیزی جز رنج و نیروی کارخود کارگران نیست .
یکی از دانشجویان گفت:
مطالبه به حق کارگران و مطالبه به حق دانشجویان و مطالبات معلمان باید محور مبارزات دانشجویی خودمان قرار دهیم
پس از آن دکلمه ای توسط یک دانشجو خوانده شد و ادامه یافت
من از تمام وسعت رنج می آیم
بادرود به کارگران هفت تپه
خصوصی سازی را منع کردند
امروز باصدای بلند می گوییم
کارگر زندانی آزاد باید گردد
دانشجوکارگر اتحاد اتحاد
دانشجوآگاه است با کارگرهمراه است
همچنین به بنگاههای
درمورد وضعیت خوابگاهها و خصوصی سازی
الان جنگ است جنگ استثمار وبهره کشی
سپس دانشجویان شعار دادند:
نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید