بیانیه حمایت جمعی از جوانان وطن پرست شهرستان اشنویه از قیام سراسری مردم ایران

0
571
بیانیه حمایت
بیانیه حمایت جمعی از جوانان وطن پرست شهرستان اشنویه از قیام سراسری مردم ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۳-بیانیه حمایت جمعی از جوانان وطن پرست شهرستان اشنویه از قیام سراسری مردم ایران

بیانیه حمایت جمعی از جوانان وطن پرست شهرستان اشنویه از قیام سراسری مردم ایران

قیام و اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران بویژه جوانان و دانشجویان آزاده  علیه نظام  دیکتاتوری فاسد و جنایتکار حاکم بر ایران نزدیک به دو هفته است ادامه دارد . این قیام کنندگان از پیر وجوان و زن و مرد  که فقط برای احقاق حقوق خود و فریاد علیه گرانی و بیکاری به میدان آمده بودند اعلام کردند که این نظام فاسد آخوندی نمیتواند دردی از دردهای این جامعه ستمدیده را دوا کند زیرا خود حکومتی غاصب و غارتگر است .اما بدنبال این اعتراضات که هر روز در جای جای این میهن زخم خورده ادامه دارد . موج دستگیری و بازداشت های خودسرانه روز بروز افزایش مییابد و اکنون طبق اطلاعات مختلف دستکم به ۸۰۰۰ نفر رسیده است و شکنجه های قرون وسطایی جوانان در زندان ها که تبدیل به یکی از صورت مساله های جدی قیام شده است . اما این رزیم جنایتکار قصد دارد این جوانان را مشتی اراذل و اوباش جلوه دهد که قصد آشوب داشته اند و به این وسیله آنان را به انحا مختلف سر به نیست کرده و مانند شهید قیام وحید حیدری در زیر شکنجه بشهادت برساند و بعد هم اعلام کند که اقدام به خودکشی کرده اند .

ما جمعی از جوانان آزادیخواه و دمکراسی طلب استان کردستان در شهرستان اشنویه هم آوا با سایر اقشار مردم و بویژه جوانان این مرز و بوم که تحت حاکمیت رژیم آخوندی ولایت فقیه بسر میبریم از قیام سراسری مردم ایران این نظام فاسد و غارتگر و جنایتکار حمایت خود را اعلام میداریم . بی تردید این قیام تا پیروزی نهایی همه اقشار و ملت ایران بر رژیم حاکم بر ایران و سرنگونی رژیم ولایت فقیه ادامه خواهد یافت.

از طرف  قشری از جوانان دلسوز و وطن پرست شهرستان اشنویه .

مرگ بر اصل ولایت فقیه .زنده باد آزادی

پاینده ایران همیشه جاودان

بیانیه حمایت جمعی از جوانان وطن پرست شهرستان اشنویه از قیام سراسری مردم ایران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید