بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی آزادشده از استان مرکزی درحمایت از قیام کنندگان

0
646
بيانيه جمعي از زندانيان سياسي
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی آزادشده از استان مرکزی درحمایت از قیام کنندگان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۱-بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی آزادشده از استان مرکزی درحمایت از قیام کنندگان

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی آزادشده از استان مرکزی درحمایت از قیام کنندگان
درود بر هم وطنان شریف
بالاخره آتش خشم زبانه کشید و شیر غران آزادی میهن نعره کشید و پایه های ننگین دیکتاتوری ولایی را لرزان کرد.
این روزها شاهد اعتراضات و راهپیمایی هم وطنان به جان آمده مان از فقر و رنج و گرانی و از همه مهم تر عزت جریحه دار شده هموطنان عزیزمان هستیم
الحق که چه باشکوه به دیکتاتور سیلی زدند و حکومت و اراذل و اوباش حکومتی . دوباره همان سناریوی قدیمی . سرکوب و داغ و درفش و آدم کشی را آغاز کردن.
و همزمان سیمای میلی شروع به لجن پراکنی و دروغ پردازی و مظلوم نمایی کرده.
ولی گوش ملت از این دست اباطیل و خدعه ها و نیرنگ های حکومتی و البته امنیتی کاران تحت لوای اپوزسیون پر هست.
امید داریم که این اعتراضات به حق مردم به جان آمده به ثمر برسد با کمترین هزینه و خشونت هر چند معتقدیم خشونت و ساماندهی و تولید آن دست اوباش حکومتی میباشد ولی به هر روی . حساب مردم با اوباش حکومتی جداست مردم ما پرنسیب های یک نیروی انقلابی و دموکراتیک را رعایت میکنندما مبارزه و تلاشمان را برای رسیدن به جامعه آزاد و عاری از ظلم را تا سر نگونی دیکتاتور دینی حاکم ادامه خواهیم داد
زنده باد آزادی
مرگ بر دیکتاتور
جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده استان مرکزی

۲۰دی۹۶

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی آزادشده از استان مرکزی درحمایت از قیام کنندگان
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی آزادشده از استان مرکزی درحمایت از قیام کنندگان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید