بیانیه جمعی از دانشجویا ن دانشگاه شهرکرددرحمایت از اعتصاب کامیونداران

0
652
دانشگاه شهرکرد
بیانیه جمعی از دانشجویا ن دانشگاه شهرکرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۹-بیانیه جمعی از دانشجویا ن دانشگاه شهرکرد

در حمایت از اعتصاب کامیونداران تهران و اعتصاب بازاریان کرج و  وسایرشهرهای ایران

با سلام و درود برتمامی مبارزین ومجاهدین واشرف نشانهای در سراسر جهان وبویژه ایران

ماجمعی ازدانشجویان دانشگاه شهرکرد از اعتصاب کامیون داران تهران و اعتصاب بازاریان کرج  و سایر شهرهای ایران حمایت میکنیم

رژیم منفور آخوندی به سرکردگی خامنه ای جنایتکار وحامی تروریست بدلیل قیام مردم در اکثر شهرهای ایران واعتصاب کامیونداران در بیش از۸۶شهر ایران و ۲۷استان و اعتصاب بازاربزرگ تهران و کرج و سلایر شهرها عرصه را برخود تنگ دیده و غرق در بحران در لجنزار خود دست وپا میزند  واقدام به تهدید علیه کامیونداران شریف و بازاریان غیور و دلیر کشورمان میکنند که این نشاندهنده  پیروزی های پی درپی مقاومت میباشد واینکه کامیونداران شریف به همرا. بازاریان عزیز  با ایستادگی خود  پوزه رژیم را به خاک مالیده اند

کامیونداران و بازاریان  شریف هیچگاه با این اقدامات  رژیم آخوندی حتی ذره ای ازعزم واراده انقلابی ومبارزه

علیه رژیم دیکتاتوری آخوندی خود نمی کاهند و امیدوارانه وبا مجاهدت دوچندان به جنگ با رژیم آخوندی ضد بشری خامنه ای ادامه میدهند تا به امید خداوند پیروز میدان باشند

ماجمعی از دانشجویان شهرکرد این اقدامات دیکتاتوری رژیم اخوندی علیه کامیونداران و بازاریان   اعتصابی را محکوم می کنیم و ازمجامع بین المللی هم طرد این رژیم و به جای آن تنها آلترناتیو وجایگزین مردمی شورای ملی مقاومت را میخواهیم که آنها  به رسمیت بشناسند .

مرگ بررژیم تروریستی وضد بشری آخوندی

جمعی از دانشجویان شهرستان شهرکرد– ۹مرداد۹۷

شایان ذکراست که طی روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه های گیلان و هرمزگان نیز از اعتصاب کامیونداران حمایت کردند

دانشجویان هرمزگان دربیانیه  خود گفتند: این اقدامات رژیم آخوندی راعلیه کامیونداران محکوم  می کنیم و ا زمجامع بین المللی طرد این رژیم وجایگزین کردن شورای ملی مقاومت را می خواهیم که آن را به رسمیت بشناسند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید