بیانیه جمعی از اساتید ؛ دانشجویان ؛ وفارغ التحصیلان زبان و ادبیات انگلیسی وفرانسه درتهران وخوزستان

0
651
بیانیه جمعی از اساتید
بیانیه جمعی از اساتید ؛ دانشجویان ؛ وفارغ التحصیلان زبان و ادبیات انگلیسی وفرانسه درتهران وخوزستان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۸-بیانیه جمعی از اساتید ؛ دانشجویان ؛ وفارغ التحصیلان زبان و ادبیات انگلیسی وفرانسه درتهران وخوزستان

بیانیه جمعی از اساتید ؛ دانشجویان ؛ وفارغ التحصیلان زبان و ادبیات انگلیسی وفرانسه درتهران وخوزستان
مدت مدیدی است که کیفیت زندگی مردم ایران زیرفشارهای سیاسی ؛‌اقتصادی ؛ عقیدتی و فاشیستی جمهوری اسلامی به زوال کشیده شده است .

صحنه اعتراضات اخیر سرشاراز خشم ایرانیان واقعی مملو ازتوده های زحمتکش و گرسنه به طعام و آرامش روحی است که ازفرومایگی سران جمهوری اسلامی به ستوه آمده اند ؛‌و دیگر تحمل دروغ و تزویر دریوزگانی که با مخفی کردن حسابهای بیلیون دلاری خود با مردم جان به لب رسیده ایران حرف ازتحمل ومقاومت می زنند ؛‌راندارند.

ایرانیان از روزگاری قدیم خواهان آزادی وبرابری بوده اند ؛‌و تحریف این ارکان مهم زندگی را دردنیای مدرن امروز به هیچ وجه بیش ازاین برنمیتابند .

جمهوری اسلامی به سرکردگی آیت الله ها زندگی خفت باری رابرای مردم تحمیل و زندگی و آینده ۴نسل ازایرانیان را تباه ساخته اند و هیچ گونه اعتراضی را برخود وارد نمی بیند ؛‌
چرا که استکبار و دیکتاتوری دینی عقیدتی هرگز بازنگری برسیستم خود ندارد ومشکلات راهمیشه وارد آمده از بیرون می پندارد .

-فیلترینگ شدید اینترنت به منظو ر جلوگیری از اطلاع رسانی افزایش فشارها ی اقتصادی به دلیل گرانتر شدن ارز؛‌
-بیش از۵۰کشته ( براساس آمارهایی که بدست خبرنگاران آزاد ومردم میرسد آمار واقعی بیش ازاین است )
-بیش از ۸۰۰۰دستیری که معمولا در زندانها به کوچکترین نیازهای انسانی دسترسی ندارند چراکه براساس سیستم فاشیستی جمهوری اسلامی انسان قلمداد نمی شوند والبته فروریختن کامل تقدس دروغین« جمهوری » ددمنش آخوندی ؛‌ماحصل اعتراضات سراسری مردم ایران در دی ماه ۱۳۹۶ است .
اعتراضاتی که همه برحق بوده و معترضین حق خودرا از رژیمی جمهوری نام می خواهند که غیر ازسرکوب خفقان سیاسی – اجتماعی ؛ تحمیل عقیدتی ؛‌و نابودی و به زوال کشاندن بسیار گسترده و حیرت انگیز ایران و ایرانی ؛ کوچکترین چیزی برای این مرزوبوم ب ارمغان نیاورده است .
این حق مردم ایران است که ازکشورشان سهمی داشته باشند ؛ وبه ایرانی بودنشان مختخر باشند ؛ همه براین باوریم که ایران وایرانی به دست رژیم ضدبشری آخوندی روبه نابودی است .

طبیعت ایران وروحیه مردم ایران ؛ بیش از این تحمل فاشیسم دینی ؛ سیاسی ؛ اقتصادی ؛‌و اجتماعی رژیم حاضر راندارد
مردم ایران به کمک نهادهای حقوق بشر نیازدارند وانتظار دارند که جامعه بین المللی قویا وارد کاردشود ؛‌وپشتیبانی خود را ازمردم ایران دربرابر سرکوب ؛ کشتار ؛شکنجه ؛‌و عملکرد مزورانه جمهوری اسلامی را عملا نشان دهد .
رژیم حاضر روبه نابودی است ومسلم است که بازهم درپی ذات درنده خود دراین واپسین ما ه ها دست به کشتار و نابودی عظیمی درصورت سکوت جامعه جهانی خواهد زد .
جوانان کشته شده زمستان ۹۶ هرگز فراموش نخواهند شد . ماهمگی به نیابت از تمامی مردم آزادیخواه ایران سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را محکوم میکنیم ؛ وخواستار آزادی بی قید وشرط معترضین بازداشتشده وزندانیان سیاسی هستیم.
بیانیه جمعی از اساتید ؛ دانشجویان ؛ وفارغ التحصیلان زبان و ادبیات انگلیسی وفرانسه درتهران وخوزستان

بیانیه جمعی از اساتید ؛ دانشجویان ؛ وفارغ التحصیلان زبان و ادبیات انگلیسی وفرانسه درتهران وخوزستان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید