بیانیه تشکل های دانشجویی دراعتراض به حکم فرشته طوسی فعال دانشجویی و دیگر دانشجویان

0
537
بیانیه تشکل های دانشجویی
بیانیه تشکل های دانشجویی دراعتراض به حکم فرشته طوسی فعال دانشجویی و دیگر دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۲-بیانیه تشکل های دانشجویی دراعتراض به حکم فرشته طوسی فعال دانشجویی و دیگر دانشجویان

۶۸تشکل دانشجویی به حکم قضایی فرشته طوسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی اعتراض کردند.
به بخشهایی ازاین بیانیه می پردازیم:
«با قامتی سرافراز گرچه شلاق‌خورده، مجروح و حبس‌کشیده ایستاده‌ایم»

دانشجویان فهیم ایران!

مدتی است که با انباشت بحران‌های ساختاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ ایران بیش از هر دوره‌ دیگری از آینده‌ خود بیمناک شده‌است. از یک سو بروز انواع نارضایتی‌های مردمی از وضعیت موجود و از سوی دیگر لفاظی‌های توجیه‌گرانه‌ صاحبان قدرت کشور.

فساد ساختاری، تبعیض سیستماتیک، نقض حقوق بنیادین شهروندان، بی‌حرمتی به کرامت انسانی، افزایش فاصله‌ی طبقاتی و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، قانون‌گریزی و حتی قانون‌ستیزی برخی مجریان قانون، نادیده گرفتن و حتی قمار با منافع ملی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، بحران‌های محیط‌زیستی و… مسائلی اساسی است که حاکمیت با آن‌ها روبرو است. اما متاسفانه همچنان تنها پاسخ قدرت‌مندانی، که گویی گوش‌هایشان از همیشه ناشنواتر شده، تکرار رویه‌ پرهزینه‌ بگیر‌و ببند در کشور بوده است و همپای امنیتی شدن بیش از پیش فضای کشور، دانشجویان، این حافظان آخرین سنگر آزادی، مورد هجمه قرار گرفته‌اند.

همزمان با اخبار مربوط به برخوردهای امنیتی و احکام سنگین قضایی برای معترضان و به ویژه دانشجویان بازداشت‌شده ی دانشگاه هایی همچون تهران، علامه، شهید مدنی تبریز، هنر تهران، شهید بهشتی و … در دی‌ماه، فعالین دانشجویی از طیف‌های فکریِ متفاوت؛ شصت و سه تشکل های دانشجویی نیز در بیانیه ایی، یک‌دست و هم‌صدا به این احکام اعتراض کردند. اما اقتدارگرایان نشان دادند نه تنها صدای دانشجویان شنیده نشده است بلکه در روزهای گذشته با صدور حکم محکومیتی دیگر برای یکی از فعالین دانشجویی، بر روندهای ناصواب گذشته اصرار دارند.

فرشته طوسی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل فعالیت‌هایی دانشجویی، از جمله کمک به بازگشایی تشکل‌ها و شرکت در برنامه‌های قانونی دانشگاه، در دادگاه بدوی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مطبوعات و احزاب و همچنین ممنوع الخروجی محکوم شد. حکمی نمادین که زنگ خطری است از تکرار راهکاری ناکارآمد و خطرناک یعنی «تشدید انسداد سیاسی برای مقابله با پیامدهای انسداد سیاسی». چگونه است که به جای پیگیری و بررسی عاملین و موثرین بر بحران‌های مختلف کشور، منتقدینِ وضعیت به زندان محکوم می‌شوند.

تعداد دانشجویان زیر تیغ دادگاه‌ها از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی و به بهانه‌های مختلف در سراسر کشور آن‌قدر زیاد شده که از شمارش خارج شده است. همه‌ی این موارد در حالی است که علی‌رغم انتظارات و همه‌ وعده و وعیدها، رویکرد ریاکارانه‌ی دولت به وضعیت پیش‌گفته دامن زده؛ از یک سو در تریبون‌های عمومی از « دانشگاه امن» صحبت می‌کنند و از سوی دیگر مقاومتی در برابر فشارهای وارده از سوی نهادهای امنیتی به فعالین دانشجویی ندارند.

ما تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور اعلام می‌کنیم به عنوان وارثان انباشتی از مطالبات و هزینه‌های جنبش سرافراز دانشجویی ایران تسلیم این سرکوب‌ها نمی‌شویم. ما امروز همه در کنار هم، با پذیرش همه‌ تفاوت‌ها و تکثر موجود در عقاید، در وهله‌ی اول یک پارچه و هم‌صدا از حریم دانشگاه حفاظت خواهیم کرد
امنیتی کردن فضا و سرکوب هرگونه اعتراض موجب حفظ نظام نمی‌شود بلکه با ناامید کردن مردم از امکان اصلاح، راه بر بدیل‌هایی باز می‌شود .

۱) انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبائی
۲) انجمن فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳) انجمن دانشجویان ایران اسلامی دانشگاه ارومیه
۴) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۵) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر
۶) مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا
۷) مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
۸) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
۹) انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۰) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۱)انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
۱۲) انجمن ایران اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
۱۳) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گلستان
۱۴) انجمن‌اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
١۵) انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۶) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان
۱۷) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
۱۸) انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه پلی‌تکنیک
١٩) انجمن اسلامی آرمان دانشجویان علم و صنعت
٢٠) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
٢١) انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان
٢٢) انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بیرجند
٢٣) انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
٢۴) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)
۲۵) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
۲۶) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۷) انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شیراز
۲۸) انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره قزوین
۲۹) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۳۰) انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
۳۱) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان
۳۲) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم‌ پزشکی شاهرود
۳۳) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
۳۴) تشکل وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۳۵) تشکل رویش صنعتی اراک
۳۶)انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
۳۷)انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۳۸) انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی قزوین
۳۹) انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام علوم پزشکی زاهدان
۴۰) انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی جهرم
۴۱) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۴۲) انجمن اسلامی رویش دانشجویان علم و صنعت
۴۳) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۴۴) انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام علوم پزشکی زابل
۴۵) انجمن اسلامی علوم‌پزشکی گراش
۴۶) انجمن اسلامی پردیس آیت الله خامنه ای شهرستان گرگان
۴۷) انجمن اسلامی اعتدال علوم پزشکی قم
۴۸) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
۴۹) انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی بوشهر
۵۰) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی تبریز
۵۱) انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی اصفهان
۵۲) تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه صنعتی اسفراین
۵۳) مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد
۵۴) انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه چمران اهواز
۵۵) انجمن اسلامی علوم پزشکی زنجان
۵۶) انجمن اسلامی امید دانشجویان محقق اردبیلی
۵۷) انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی اردبیل
۵۸) انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان
۵۹) انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه دانشگاه صعنتی همدان
۶۰) انجمن اسلامی امید علوم پزشکی شیراز
۶۱) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مراغه
۶۲) انجمن اسلامی وحدت و آرمان دانشگاه سیستان و بلوچستان
۶۳) تشکل اسلامی آزاد اندیشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
۶۴) انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده نفت اهواز
۶۵) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
۶۶) مجمع اسلامی تربیت شهید رجایی
۶۷) انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد
۶۸) انجمن اسلامی علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

بیانیه تشکل های دانشجویی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید