بیانیه اتحادیه های علمی دانشجویی علوم اجتماعی علیه صدور احکام سنگین برای دانشجویان

0
642
بیانیه اتحادیه های علمی دانشجویی
بیانیه اتحادیه های علمی دانشجویی علوم اجتماعی علیه صدور احکام سنگین برای دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲۸-بیانیه اتحادیه های علمی دانشجویی علوم اجتماعی علیه صدور احکام سنگین برای دانشجویان

درپی صدور احکام سنگین برای دانشجویان بازداشت شده درقیام سراسری دیماه ۹۶ انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی بیانیه دادند .
دربخشهایی ازاین بیانیه آمده است :

درست در زمانی که به ظاهر صحبت از وحدت در مقابلِ بیگانه و لزوم رسیدن به گفتگو و آشتی ملی می شود، سنگین ترین احکام و تبعیض آمیزترین رفتار در قبالِ دانشجویان صورت می گیرد. چنین وضعیتِ سراپا متناقضی، حتی اگر به خشم هایِ فروخورده بیشتر دامن نزند نشان از عدم وجود حداقل مدارا با دانشجویان دارد. اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی صدور احکامِ ناعادلانه اخیر با اتهاماتی واهی را محکوم می کند و آن را چیزی جز تلاشی نافرجام جهتِ خاموش کردنِ صدایِ معترضانه ی دانشگاه نمی داند. به باور ما، گفتار «علم» انتقادی اجتماعی جز از مجرایِ آزادی اعتراض به رویه های ناعادلانه و تبعیض آمیز در سطح جامعه ممکن نمی شود. بر ماست که اکنون بیش از همیشه بر ضرورت آزادی این مجراها برای دستیابی به علم اجتماعی منتقد، تاکید کنیم.

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور
۲۷ خرداد ۱۳۹۷

بیانیه اتحادیه های علمی دانشجوی

اتحادیه های علمی دانشجویی علوم اجتماعی نسبت به صدور احکام سنگین علیه دانشجویان بیانیه صادرکردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید