به یاد شاعر و روزنامه نگار آزاده کریمپور شیرازی

0
584
به یاد شاعر و روزنامه نگار آزاده کریمپور شیرازی
به یاد شاعر و روزنامه نگار آزاده کریمپور شیرازی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۶-به یاد شاعر و روزنامه نگار آزاده کریمپور شیرازی

کریم پور شیرازی در روز ۲۴ اسفند سال ۱۳۳۲ازیاران وفادار مصدق کبیر و مدیر روزنامه «شورش » توسط جلادان شاه به شهادت رسید .
امیرمختار کریم پور شیرازی در استهبان فارس به دنیا آمد .
در دانشکده حقوق لیسانس حقوق گرفت و همزمان به کا رخبرنگاری نیز مبادرت داشت و موفق شد که امتیاز روزنامه شورش را بگیرد.

در دوران حکومت دکتر مصدق بدلیل ملی بودن این دولت روزنامه شورش به افشاگریهای زیادی پرداخت و و توطئه های دربار را افشا میکرد .
تیراژ این روزنامه خیلی بالا بود و گاها به بازار سیاه نیز کشیده میشد.

کریمپور شیرازی، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های نهضت ملی ایران بود که با قلم روشنگر و متعهد خود دشمنان داخلی و خارجی و در رأس همه، دربار شاه را افشا می‌کرد.
کریمپور از همان ابتدای انتشار «شورش» آمادگی خود را برای جانبازی در راهی که در آن گام نهاده بود، اعلام کرد و نوشت:
«… من جداً مصمم هستم که این مبارزه سرسخت و آشتی‌ناپذیر را تا سرحد مرگ شرافتمندانه و سرخ که ایده‌آل و آرزوی دیرین من است دنبال کنم…چون من کاملاً در طی انتشار این سه شماره شورش، خطر را پیش‌بینی و احساس می‌کنم و ناچار در مقدمه، شهادتین خود را ادا کرده ام».

کریمپور شیرازی پس از کودتای ننگین ۲۸مرداد، به زندگی مخفی روی آورد. اما در مهرماه همان‌ سال دستگیر و روانه شکنجه‌گاه گردید.
مزدوران دربار به‌خاطر پایداری او بر مواضع آزادیخواهانه‌اش در غروب ۲۳اسفند، بر بدن مجروح او در زندان نفت ریختند و در مقابل چشمان جمعی از درباریان، ازجمله اشرف پهلوی، خواهر تبهکار شاه، او را به آتش کشیدند.
این روزنامه نگار آزاده روز بعد دربیمارستان به شهادت رسید .

ازسخنان کریم پور شیرازی:
«من با خدای خود عهد و پیمان محکمی بسته‌ام. چون من پرده‌هایی را بالا می‌زنم که در زیر آنها هزارها خیانت، هزارها فساد، هزار بدبختی و بیچارگی نهفته است. من جدا مصمم هستم که این مبارزه سرسخت و آشتی‌ناپذیر را تا سرحد مرگ شرافتمندانه سرخ، دنبال کنم، جنگ ما یک جنگ دامنه‌دار وسیع و ملی است».
ازاشعار کریم پور شیرازی در وصف شهدای سی تیر:

نازم آن غیرت و آن همت و آن عزم بلند
که جز ایران بدم مرگ نگفتی سخنی
ای به خون خفته شهیدان به شما باد سلام
ای کفن پوش عزیزان، به شما باد سلام

به یاد شاعر و روزنامه نگار آزاده کریمپور شیرازی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید