به مناسبت روز دانشجو یادی ازشهید نسترن عظیمی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران

0
666
به مناسبت روز دانشجو
به مناسبت روز دانشجو یادی ازدانشجوی شهید نسترن عظیمی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۶-به مناسبت روز دانشجو یادی ازدانشجوی شهید نسترن عظیمی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران

به مناسبت روز دانشجو یادی ازدانشجوی شهید نسترن عظیمی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران
نسترن عظیمی دانشجوی دانشگاه تهران مرکز
نسترن عظیمی دانشجوی دانشگاه آزاد مرکز و دانشکده فنی ورودی ۸۵ بود.
او نخستین دانشجویی بود که در دانشگاه تهران فریاد ؛ مازن و مرد جنگیم؛ بجنگ تا بجنگیم را سرداد.

وقتی نسترن عظیمی را دستگیر کردند، سال دوم کامپیوتر را می‌گذراند، دانشجویی فعال بود و در بسیاری از تجمعات اعتراضی دانشجویان به‌خصوص در دانشگاه پلی‌تکنیک شرکت داشت و همین خاطر او را دستگیر کردند.
نسترن مدتی را در بند ۲۰۹ به‌سر برد.اما زندان اراده او را برای ادامه مبارزه به شیوه مؤثرتر جزمتر کرد.پس از آزادی از زندان، از طریق یکی از آشنایانش با مجاهدین و اشرف آشنا شد. نسترن برای دیدار و آشنایی به شهراشرف رفت اما در بازگشت به ایران، دستگیر شد. دنیایش عوض شده بود، آن‌چه در اشرف دیده بود تا اعماق وجودش رسوخ کرده و روح زلالش را سیراب کرده بود.
او انتخابش را کرد‌ه بود، فکر ادامه تحصیل، وثیقه سنگین و تهدید دستگیری مجدد در مسیر، چیزهایی نبودند که بتوانند کمترین خللی در اراده او برای رسیدن به آن‌جا که برایش بی‌تاب بود، ایجاد کنند. او برای اشرف بی‌قرار بود و به‌اشرف پیوست.

خودش در این مورد نوشته:
در این پروسه به این رسیدم که هیچ‌کسی اتفاقی اشرفی نشده است. اشرف هم در خاک خلاصه نمی‌شود که ساده بتوان آن را به‌دست آورد. برای اشرفی ماندن باید (قیمت) داد…
نسترن در روز ۱۹فروردین سال ۹۰ درحماسه فروغ اشرف در حالی که تنها ۲۴بهار را تجربه کرده بود، به شهادت رسید.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید