به آتش کشیدن موتور نیروی سرکوبگر ضد شورش بدست قیام کنندگان- تهران

0
485

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۴-به آتش کشیدن موتور نیروی سرکوبگر ضد شورش بدست قیام کنندگان- تهران
روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۹۶ در رویارویی و جنگ و گریز شبانه در تهران جوانان پرشور و انقلابی یکی از موتورهای نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیدند.
درتهران شاهدیم که درطی این روزهای قیام سراسری مردم وجوانان تهرانی هرشب به خیابانها آمده و در جنگ وگریز با سرکوبگران هستند وتجارب زیادی از درگیری و رویایی با نیروی انتظامی و بسیجیان بدست آورده اند
یکی ازاین تجارب خارج کردن موتور از دست نیروهای بسیجی است که مردم آن را به آتش کشیدند تا به این نیروها نشان بدهند که قدرت مقابله با مردم را کسی ندارد حتی اگر تا دندان مسلح باشد .
جوانان نشان دادند که بادست خالی هم میتوان بردشمن غلبه کرد
اما مهمترازهمه ثبت این تصاویر است که توسط جوانان قیام کننده انجام شده و ارسال میشود
**********
می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم- تهران میدان ولی عصر
روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۹۶ صحنه تجمع و درگیری گروهی از جوانان و مردم قیام کننده در میدان ولی عصر تهران با نیروهای سرکوبگر ضد شورش است همانطور که مشاهده می کنید جوانان در یک هماهنگی و پشتیبانی قوی از یکدیگر و متشکل با بر افروختن آتش و سنگ پرانی به مقابله با نیروهای وارفته خامنه ای می پردازند و با ایستادگی خود همچنان شعله های قیام را فروزان نگه می دارند آنها همچنین با شعار جدید بی شرف آنکه برادرم کشت و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و شعار می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم خواسته سراسری قیام مردم ایران را برای سرنگونی حکومت آخوندی ابرازمی کنند. درود بر این جوانان قهرمان
*************
فرار نیروهای وارفته سرکوبگر ازمقابل قیام کنندگان- اصفهان جوق آباد
روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۹۶ با شروع تظاهرات شبانه مردم شجاع محله بختیاری جوق آباد اصفهان در خیابان اصلی شهر آنها با نیروهای سرکوبگر درگیر می شوند و همانطور که در فیلم مشاهده می کنید آثار برجای مانده در خیابان بخوبی نمایشگر میدان درگیری و فرار نیروهای سرکوبگر در مقابل مردم قیام کننده است.
************
مرگ بر دیکتاتور قیام شبانه مردم- نوشهر
چهارشنبه ۱۳ دی هزاران تن از مردم شجاع نوشهر با برپایی تظاهرات شبانه در خیابان اصلی نوشهر با شور و هیجان شعار مرگ بر دیکتاتور را تکرار می کنند.
قیام کنند گان که در میان آنان زنان و جوانان قهرمان نوشهر دیده می شوند که در حال دادن شعار هستند و بر خواست خود برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری که خواسته سراسری مردم ایران است تاکید دارند.
************
ملت گدایی می کند آقا خدایی می کند- ملایر
روزچهارشنبه ۱۳ دیماه ۹۶ مردم و جوانان غیور ملایر قبل از غروب با برپایی تظاهراتی پرشور در خیابان اصلی شهر شعارمیدادند:
ملت گدایی می کند آقا خدایی می کند
آنها پر شور و متحد و فشرده با همدیگر به تظاهرات ادامه دادند .

به آتش کشیدن موتور

به آتش کشیدن موتور نیروی سرکوبگر ضد شورش بدست قیام کنندگان- تهران

https://youtu.be/17EAcFeuzAA
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید