بهره کشی از دانشجویان به اسم کار دانشجویی

0
693
بهره کشی از دانشجویان به اسم کار دانشجویی
بهره کشی از دانشجویان به اسم کار دانشجویی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۲۳-بهره کشی از دانشجویان به اسم کار دانشجویی

هزینه های سنگین تحصیلی برای اقشار مختلف اجتماعی بخصوص اقشار کم در آمد هر روز حلقه ی درد را بر گلوی مردم تنگ تر می کند؛ در این میان دانشجویان که برای ادامه تحصیل شان باید بیش از همه هزینه کنند فشار مضاعفی را متحمل هستند.
یک قلم شهریه های اجباری و اخاذی های دانشگاه ها به طرق مختلف و تحت عنوان دروس جبرانی هم به دانشجویان تحمیل می کنند جای خود دارد!
اما آنچه که قابل تامل است پیشنهاد کار دانشجویی می باشد که ازسوی دست اندر کار و گاها مسئولان دانشگاه ها ارئه می شود.
اما این پیشنهاد از سوی دانشجویان با انتقاد شدیدی مواجه شده است زیرا که دانشجویانی که نیازمند هستند تبدیل به ابزاری؛‌در دستان مدیران دانشگاه ها خواهند شد
واقعیت این است که پشت این طرحها؛ سیاستهای غلط و ضد دانشجویی خوابیده است.
پیشنهادات این است که دانشجویان در اموری مانند:
اداره امور خوابگاه ها
-نظارت بر فضای سبز
-اداره امور سالن های ورزشی
-نظارت بر وضعیت تغذیه
-نظارت بر امور کتابخانه های خوابگاهی
-نظارت بر سامانه های حمل و نقل دانشجویی
که از اینها به عنوان کارهای دانشجویی نام برده شده؛ درمقابل آن مبلغ ناچیزی حق الزحمه برای دانشجویان درنظر گرفته شده است.
ساعتی هزار و خرده ای که در برابر هزینه های شهریه و دیگر نیازهای دانشجویان تقریبا هیچ است.
اما نکته مهم دراین است که انجام همه این کارها تعریف شده می باشد وباید توسط کارکنان دولتی و خصوصی دانشگاه ها انجام شود!
زیرا مگر رسالت دانشجو پژوهش و تحقیق و تفحص نیست؟
آیا این رویکرد بیشتر شبیه به استثمار و بهره کشی از دانشجو نیست؟
این روند نه تنها سودی برای دانشجو ندارد بلکه دانشجویان راکه باهدف کسب آموزش عالی وارد مرحله کیفی تری از تحصیل شده اند را از رسالت اصلی شان دور کرده و فاصله می اندازد و بی شک عواقب و پیامدهای زیان بار خواهد داشت!
خوب است یاد آوری کنیم که آموزش رایگان یکی از بایدهای قانون اساسی همین نظام بوده اما چی شده که نسل جوان و نیازمند کسب و علم باید اینگونه بهره کشی شود؟

کار دانشجویی یعنی ضرر

اما یکی از دانشجویان در این باره گفت: کار دانشجویی در دانشگاه نه تنها هیچ درآمدی ندارد بلکه از دو جهت به ضرر دانشجو تمام می شود. اول اینکه درآمد حاصله از کار دانشجویی در موعد مقرر یعنی پایان ماه واریز نمی شود بلکه مدتها طول می کشد. دوم اینکه نه تنها وقت  دانشجو گرفته می شود بلکه باید از ساعات درس و کلاس خود بزند تا در ساعات اعلام شده با دانشگاه همکاری کند (افکار نیوز۲۳شهریور)۹۷.

باید یاد آورشد که بورسیه های کلان و غیر قانونی برای پسران امامان جمعه و افرادی وابسته به ارگانهای هرم قدرت تعلق میگیرد که درخارج کشور به جاسوسی و تروریسم مشغولند اما درمقابل دانشجویان ما در داخل بجای داشتن امکانات رفاهی وتحصیل رایگان باید اینگونه بیگاری بکشند.
محمود صادقی نماینده مجلس از بورسیه های غیر قانونی دانشجویی پرده برداشته و گفت:

لیست ۹۸ نفره آقا و آقازاده‌ها در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم (۱-۶-۹۷نگام نیوز)

بهره کشی از دانشجویان به اسم کار دانشجویی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید