بسیجیان مانع خواندن قطعنامه دانشجویان درسالن آوینی دانشگاه تهران شدند

0
639

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۳-بسیجیان مانع خواندن قطعنامه دانشجویان درسالن آوینی دانشگاه تهران شدند

بسیجیان مانع خواندن قطعنامه دانشجویان درسالن آوینی دانشگاه تهران شدند از صبح امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اعمال سرکوبگرانه رژیم تحت عنوان آخوند ساخته عفاف و حجاب و اقدامات سرکوبگرانه کمیته انضباطی، دست به یک اعتراض بزرگ زدند.جمعی از دانشجویان در سالن آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران تجمع کردند. در این سالن نیروهای بسیج مانع از خواندن قطعنامه دانشجویان شدند. دانشجویان گفتند که بسیجی ها از خارج از دانشگاه وارد این سالن کرده بود تا مانع از ادامه و گسترش اعتراض دانشجویان شوند.

بیشتربدانیم:

بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران به تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به حجاب اجباری حمله کردند
درپی گماردن ماموران زن برای فشار بر روی دانشجویان دختر دانشگاه تهران در زمینه حجاب دانشجویان دانشگاه تهران با دادن فراخوانی امروز ۲۳ اردیبهشت۹۸ برای اعتراض به طرح های آخوند ساخته حجاب و عفاف برگزیدند . و ا زهمه دانشجویان و اساتید و آزادیخواهان

خواستار این شدند که علیه فشارهای مضاعف بر دانشجویان قیام کنند

شعاردانشجویان: آزادی انتخاب حق مسلم ماست

دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به طرح عفاف و حجاب

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید