بررسی کارشناسانه درمورداعتراضات دانشجویان نسبت به سهمیه بندی۵درصدی واحکام سنگین قضایی

0
713
بررسی کارشناسانه
بررسی کارشناسانه درمورداعتراضات دانشجویان نسبت به سهمیه بندی۵درصدی واحکام سنگین قضایی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۳۰-بررسی کارشناسانه درمورداعتراضات دانشجویان؛ سهمیه بندی ۵درصدی واحکام سنگین قضایی

بیش از ۴روز است که؛ اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به دستگیری و صدور احکام سنگین کماکان ادامه دارد و اساتید نیز دراین تجمعات شرکت داشتند .
دراین مقاله به علل این اعتراضات می پردازیم
نخست بحث احکام صادره قضایی برای دانشجویان

موضوع اعتراضات دانشجویان درطی روزهای اخیرچه بوده است ؟
حرف دانشجویان این است که درامتحانات شرکت نمی کنند
وعلت احکام بسیارسنگینی است که برای تعدادی از دانشجویان صادرشده است
ممنوعیت فعالیت درفضای مجازی هم یکی از علل صدور این احکام می باشد و ازسوی دیگر ؛
در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان هم منتظرند که احکامشان صادر شود
باتوجه به اینکه ؛درقیام سراسری دیماه ۹۶؛ تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر شده اند
و مجلس نظام هم اعلام کردکه حداقل ۹۰نفراز دانشجویان در قیام دستگیرشده اند و درهمان زمان نیز نمایندگان مجلس هم اعلام کردند که تعداد بازداشت شدگان بیش از این تعداد است .
به همین دلیل این احکام سنگین بخاطر قیام دیماه ۹۶است صادرشده است.
اما نکته مهم اینکه الان که دانشجویان مصمم هستند که دربرابراین احکام بایستند باید بدانندکه اگر کوتاه بیایند این فشارها و احکام سنگین قضایی بالطبع بیشتر خواهدشد
چرا نظام با دانشجویان مشکل دارد؟
چرا سران رژیم که ادعای علم گرایی دارند این احکام رابرای دانشجویان صادرکرده اند ؟
واقعیت این است که :
بین رژیم و دانشجویان یک تفاوت ماهوی ذاتی و هویتی وجود دارد زیرا که این رژیم مبتنی بر تئوری ولایت فقیه و اسلام فقهاتی است بنابراین واضح است که در مقابل دانشگاه که محصول دستاوردهای بشری است با دانشجویان درتعارض و درمقابل هم قرار می گیرند
بطور مثال در سال ۱۳۶۰ ودرتظاهرات ۳۰خرداد سال ۶۰ دانشجویان نقش محوری وکانونی دراین تظاهرات داشتند زیرا که از اساس مخالف سیاستهای عقب مانده و قرون وسطایی خمینی و نظامش بودند؛ که می خواست بردانشجویان و دانشگاه اعمال کند
از این رو در همان سال تعداد زیادی از دانشجویان دستگیرشده و ما شاهد اعدام های دانشجویان در آن دوران بودیم.
همچنان در سال ۵۹ نیز با یک کودتا که اسم آن را انقلاب فرهنگی گذاشتند بمدت ۳ الی ۴ سال دانشگاه های ایران بسته بودند
زیراکه نظام ولی فقیه پایگاهی در دانشگاه ها برای خود نمی دید؛ بنابراین بعد از ۳سال که دانشگاه ها را بازکرد تلاش اش این بود که ازنیروهای بسیجی و ازجنگ برگشته و خانواده های کشته های جنگ وارد دانشگاه کند ؛
تا بلکه به دانشگاه تسلط داشته باشد و این کار را با بحث سهمیه ها وارد دانشگاه کرد و افرادی را به دانشگاه آورد که هم سطح علمی وپایه علمی نداشتند وهم اینکه ۱۰۰درصد بسیجی و پاسداربودند رژیم می خواست به این وسیله دانشگاه را قبضه کند .
پس واضح است که این تعارض بین دانشگاه و رژیم قرون وسطایی که هیچ برنامه ریزی درست و آکادمیک و علمی ندارد بوجود بیاید.

بررسی کارشناسانه
چرا بعد از ۳۰ سال که ازجنگ میگذرد با زبحث سهمیه ها مطرح است ؟
ازپایان جنگ تاکنون ۳۰سال است که ازجنگ می گذرد پس چرا سهیمه ها با شتاب افزایش پیدا میکند ؟
اخیرانیزشاهدبودیم که بازهم به سهمیه بندی ورود ایثارگران و جانبازان به دانشگاه افزوده شده است علت این است که
وقتی به سهمیه ها اضافه میشود وسیاستهای جدیدی گذاشته میشود یعنی اینکه سیاستهای قبلی پاسخ گرفته نشده است
چون افرادیکه به اسم دانشجو وبا سهمیه وارد دانشگاه می شوند
اکثر منفعل شده و به مسائل خصوصی خود پرداختند و نظام نتوانست خط خودش را در وارد کردن این افراد به دانشگاه پیش ببرد
ضمن اینکه عده ای هم از این دانشجویان سهمیه ای تبدیل به مخالفین نظام شدند ؛که اسامی شان هم وجود دارد.که به زندان رفتند و حبس های طولانی داشتند و بعضا اخراج شدند .
پس ٰرژیم نتوانست با واردکردن افراد سهمیه ای به اهداف خودش برسدبنابراین مجبوراست که سهمیه ها را افزایش دهد که جمعیت بیشتری از نیروهای خودرا دردانشگاه داشته باشد که بتواند خط خودش را در سرکوب دانشجویان واقعی پیش ببرد.
بخش دوم اینکه نظام در دو جنگ حضور داشته است
درسته که ۳۰سال از جنگ میگذرد
اما مجمع تشخیص مصلحت درسال ۹۱بازهم؛ ۲۰ درصد برای ایثاگران افزود واقعیت این است که رژیم دردوجنگ حضور دارد وداشته است
بنابراین بهتراست این افرادی راکه در سوریه و عراق ؛ کشتار می کنند زن وبچه های مردم را می کشند غارت میکنند جنگ افروزی میکنند بعداز پایان کارشان وارد دانشگاه ها بکند تا درادامه جنایات خودشان در دانشگاه ها ؛دانشجویان را نیز سرکوب کنندو هم اینکه افراد بیشتری از وابستگان به نظام در هیئت دانشجو در دانشگاه ها باشند
آیا دانشجویان نسبت به این حق کشی و افزایش سهمیه ها اعتراضاتی داشته اند؟
بطور مشخص دربرابر همین ۵درصد که اخیرا افزوده شده تجمعات بسیارزیادی وجود داشته است
ازیک طرف برای داوطلبین جدید که می بینند ؛افرادی که هیچ تلاشی نکردند حق اینارا می خورند دانشجویان قدیمی تر هم می بینند که جایی وامکاناتی برای تحصیل کیفی و آموزش عالی ندارند زیرا که سهمیه ای ها حق شان را خورده اند و جای آنان را گرفته اند
پس واضح است که این اعتراضات به حق را انجام دهند.
واما
نکته دیگر اینکه دیگر آن هیمنه سپاه ریخته است
وخوب است که درمتن قیام سراسری این را دید که رودررو شدن باسپاه است و دانشگاه هم رودرروی سپاه قاطعانه ایستاده است.

بررسی کارشناسانه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید