برخورد بی ادبانه و زشت طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با یک دختر دانشجو

0
631

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۲-برخورد بی ادبانه و زشت طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با یک دختر دانشجو

برخورد بی ادبانه و زشت طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با یک دختر دانشجو
دراین کلیپ می بینیم درحالیکه یک دختر دانشجو درحال صحبت کردن درمورد کشته شدن دوستان دانشجویش باطهرانچی است ؛ می گوید حجابت را درست کن و مانع از ادامه حرف زدن این دانشجو می شود.
در این هنگام دانشجویان یکصدا هو می کنن و فریاد می زنند
هنوز گیر حجابی
دغدقه ما شده حجاب
چرا با ماشین دانشجویان را زیر گرفتید
چیزی که به نفع اش نیست را نمی شنوه
همچنین هیچ پاسخی درمورد زیر گرفتن دانشجویان ندارد
یکی از دانشجویان پسر می گوید:
اون ماشین ۹۰ چی شد؟ که بچه ها را زیر گرفت

شایان ذکر است که مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد در اولین روز واژگون شدن اتوبوس دانشجویان دانشگاه هنگام حضور دردانشگاه برای شنید ن نکات دانشجویان توقف نکردو باسرعت از صحنه گریخت و هنگام گریختن دوتن از دانشجویان دختر را زیر گرفت که منجر به مضروب شدن آنان شد در این کلیپ دانشجویان خواستار پاسخگویی او به انجام چنین عمل زشتی هستند اما در همینجا هم دانشجویان را به تمسخر گرفته و مانع صحبت کردن دانشجویان می شود.

تظاهرات دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید