بحران بیکاری امروز کشور،برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است

0
411
بحران بیکاری امروز کشور،برای فارغ التحصیلان دانشگاهی
بحران بیکاری امروز کشور،برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۳۰-بحران بیکاری امروز کشور،برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است

بحران بیکاری امروز کشور،برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است  ۳۸درصد فارغ التحصیلان بیکارند گره کور اشتغال تحصیلکرده ها
۳۸ درصد جمعیت بیکار۱۰ساله و بیش تر از کل بیکاران را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند.
خبرگزاری تسنیم می نویسد:بیکاری جمعیت فارغ التحصیلان از کل بیکاران به تفکیک نقاط شهری و رستایی به ۴۱.۴ درصد می رسد
بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس چون نمی توانند وارد بازار کار شوند،به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می پردازند تا از این هم اوقات بیکاری خود را سپری کرده و هم در امید یافتن کاری بهتر باشند. امروز کشور با سونامی فارغ التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکتر روبرو است.

بخش زیادی از بحران بیکاری امروز کشور ، برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است بیکاری این دسته از بیکاران در بازار کار ۳ قفله شده و دولت نمی تواند برای رونق آن کاری بکند، وگرنه بازار مشاغل ساده بحرانی ندارد و در بسیاری از موارد رونق هم دارد و مشاغل نیازمند مهارت و تخصص نیز تقریباً خوب بوده و ممکن است در دوره ای دچار شدت و ضعف شود، ولی مشکل خاصی نیست و مسئله تنها بیکار ماندن میلیونی فارغ التحصیلان بیکار است.. یعنی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی در شهرها حدود ۱۷/۷ درصد و تعداد آنها ۱میلیون و ۱۲۱ هزار و ۷۱۹ نفر و در روستاها نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله وبیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود ۲۲/۳ درصد و تعداد آنها ۱۳۲ هزار و ۳۳۰ نفر است.

اما علت اصلی بیکاری دانشگاهیان چیست؟
ایران در فرار مغزها رتبه یک را درجهان و دربین کشورهای توسعه یافته داراست
سیاستهای غلط تبعیض ؛ عدم آزادی بیان؛ زندان وشکنجه وبی آیندگی از عواملی است که باعث خروج جوانان ازکشور می شود
همچنین تبعیض و باند بازی و رانتخواری و چپاول دربین هرم قدرت و دادن مشاغل به باندهای حکومتی امکانی برای رشد جوانان و تحصیلکردگان و دانشگاهیان نگذاشته است.از این رو زبه گفته رسانه های حکومتی بیکاری فارغ التحصیلان از چالشهای بزرگ دولت است و با ارتشی ازبیکاران مواجه هستیم .

راه کارچیست؟

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید