باستانشناس کرد که با دوتیم ازدانشگاه های دانمارک و آلمان موفق به کشف آثارباستانی شده بود بازداشت شد

0
1110
باستانشناس کرد
باستانشناس کرد که با دوتیم ازدانشگاه های دانمارک و آلمان موفق به کشف آثارباستانی شده بود بازداشت شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۵-باستانشناس کرد که با دوتیم ازدانشگاه های دانمارک و آلمان موفق به کشف آثارباستانی شده بود بازداشت شد

باستانشناس کرد که با دوتیم ازدانشگاه های دانمارک و آلمان موفق به کشف آثارباستانی شده بود بازداشت شد

روز دوشنبە ۱ بهمن ٩٧ نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات کرمانشاه بە منزل «ناصر امینی خواه» از کارشناسان ارشد باستانشناسی در محلە دولت آباد این شهر یورش و وی را بازداشت کردەاند.
ناصر امینی خواه محقق و باستانشناس در پاییز سال ۹۷ به همراه تیمهای تحقیقاتی از دانشگاه های کپنهاک دانمارک و برلین آلمان کاوشهایی در منطقه تپه خیبر مابین روانسر و کرمانشاه صورت دادند موفق شدند تا بە نشانه هایی از تمدن هفت هزار ساله در این منطقه دست پیدا کنند.

همچنین یک ساختمان خشتی در این تپه وجود دارد و مربوط به دوران اشکانی است که خشت ها و سنگ فرشهای کف آن به وضوح دیده می شود.آقای امینی خواه تاکنون چندین مقاله علمی درباره تاریخ منطقه هورامان ودیگر اماکن کردستان به زبانهای کردی؛ فارسی و انگلیسی نوشته است.این باستان شناس همچنین در زلزله سال ۹۶ در سرپل ذهاب کمک های مردمی شایانی نسبت به اهالی این منطقه داشته است.
اکنون سه روز است که از بازداشت او می گذرد و به رغم پی گیری های زیاد خانواده اش اما هیچ اطلاعی از او در دست نیست.( هه نگاو ۴بهمن ۹۷)

باستانشناس کرد که با دوتیم ازدانشگاه ها

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید