بازنشستگان لشکری وکشوری سد نیروی انتظامی را شکستند

0
763

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۶-بازنشستگان لشکری وکشوری سد نیروی انتظامی را شکستند
شکستن سدنیروی انتظامی توسط بازنشستگان معترض
صبح روز شنبه ۲۵آذر ماه؛ در تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان در اصفهان؛ هنگامی که آنان قصد رفتن مقابل استانداری را داشتند؛ نیروی انتظامی در برابر آنان سد بست که مانع پیشروی بازنشستگان شود؛ اما آنان با شعارهای برو جلو؛ به پیش؛ صف نیروهای سرکوبگر را شکستند و به راهپیمایی خود ادامه دادند.
شایان ذکر است که درروز یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ نیز درتهران نیروی سرکوبگر انتظامی با غارت شدگان درتهران درگیر شده وبه ضرب وشتم مردم پرداختند .
مردمی که چیزی جز مطالبات برحق خود نمیخواهند
دراین تجمع اعتراضی بازنشستگان اعلام کردند که ازخواسته های خود کوتاه نخواهند آمد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید