بازدید ناگهانی بازرسان بین المللی اتمی از دانشکده برق ایران

0
524
بین المللی
ازدید ناگهانی بازرسان بین المللی اتمی از دانشکده برق ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۳-بازدید ناگهانی بازرسان بین المللی اتمی از دانشکده برق ایران

روز سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت بازدید کرده اند.

این بازرسان در جریان دیدار از این آزمایشگاه‌ دانشکده برق اقدام به نمونه‌برداری کرده‌اند.

رسانه های رژیم این اقدام آژانس بین المللی اتمی را “غیرمعمول و غیرمتعارف” عنوان کرده اند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید