بازداشت مادر و خواهر آتنا دائمی در مقابل زندان اوین

0
1466
بازداشت مادر و خواهر آتنا دائمی
بازداشت مادر و خواهر آتنا دائمی در مقابل زندان اوین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۴-بازداشت مادر و خواهر آتنا دائمی در مقابل زندان اوین

بر اساس گزارشهای رسیده؛ صبح امروز ۲۴ بهمن ماه ساعت ۱۱ صبح خانم معصومه نعمتی مادر و هانیه دائمی خواهر آتنا دائمی در مقابل زندان اوین دستگیر شدند.
خانم نعمتی با وضعیت جسمی نامساعد برای پیگیری فرزندش در مقابل زندان بود. وی به همراه دخترش برای پیگیری وضعیت آتنا دائمی به داخل دادسرا رفتند که بازداشت شدند.
خانمها معصومه نعمتی و هانیه دائمی پس از بازداشت جهت بازپرسی برده شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به ایشان اتهام شرکت در تجمع مقابل زندان اوین و توهین به مامورین زده شده است.
آتنا دائمی همراه با گلرخ ایرایی هم اکنون در زندان قرچک ورامین در وضعیت وخیم جسمی در چهارمین روز اعتصاب خشک است. آتنا به سختی صحبت میکند و قادر به تکلم نیست خون بالا می آورد.
همچنین بر اساس آخرین گزارشها گلرخ ایرایی شب گذشته به علت اعتصاب خشک دچار حمله قلبی و بیهوش شده است. همبندیان وی به سختی توانستند وی را به هوش بیاورند.
روز ۴ بهمن ماه؛ آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ضمن ضرب و شتم توسط ۵ مامور سپاه از اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
این دو زندانی سیاسی از روز ۱۴ بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذا و از روز ۲۱ بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذای خشک کردند.

بازداشت مادر و خواهر آتنا دائمی

شایان ذکر است ؛صبح امروز سه شنبه عده ای از فعالین مدنی و حقوق بشری برای آزادی بازداشتی های قیام در برابر زندان اوین دست به

تجمع زدند که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند و اجازه تجمع نیافتند. در همین محل مادر و خواهر آتنا دستگیر شدند.

درود بر تسلیم ناپذیری این زنان شجاع
بازداشت مادر و خواهر آتنا دائمی در مقابل زندان اوین
بازداشت مادر و خواهر آتنا دائمی در مقابل زندان اوین

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید