دستگیرشدگان اسد آباد وتویسرکان به مفسد فی الارض ومحاربه متهم شده اند

0
792
دستگیرشدگان اسد آباد وتویسرکان
دستگیرشدگان اسد آباد وتویسرکان به مفسد فی الارض ومحاربه متهم شده اند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۳۰-دستگیرشدگان اسد آباد وتویسرکان به مفسد فی الارض ومحاربه متهم شده اند

دستگیرشدگان اسد آباد وتویسرکان به مفسد فی الارض ومحاربه متهم شده اند
زندانهای شهرستان اسد آباد و تویسرکان مملو اززندانیانی که در اعتراضات اخیر ایران شرکت داشته و دستگیر شده اند .
اکثر این بازداشت شدگان در قرنطینه زندان مرکزی همدان هستند و اتهامات مفسد فی الارض و محاربه به آنها اطلاق شده است .
طی روزهای گذشته دستکم ۳۹ تن از بازداشت شدگان اعتراضات روزهای گذشته مربوط به اعتراضات مردمی در شهرستانهای اسدآباد و تویسرکان به زندان مرکزی همدان منتقل شدند.

زندانیان دربازداشت گاههای وزارت اطلاعات در زندان همدان منتقل شده اند
در بین منتقل شدگان ۳۵ تن مربوط به اعتراضات شهرستان اسدآباد هستند که به “فساد فی الارض” متهم شده اند.
همچنین ۴ زندانی دیگر مربوط به اعتراضات شهر تویسرکان هستند که به آنان اتهام “محاربه” تفهیم شده است.
اعتراضات مردم دراین استان مسالمت آمیز بوده است اما در تویسرکان ۶تن ازجوانان این شهر کشته شده اند و نیروی انتظامی و سپاه به روی مردم آتش گشودند
شایان ذکر است که اطلاق این اتهامات خطرات جدی برای زندانیان دارد زیرا که درجمهوری اسلامی اتهام محاربه کاملا روشن است که «یعنی اعدام زندانی »
همچنین تعداد زیادی ازدستگیرشدگان در بازداشت گاه های اطلاعات و سپاه زیر بازجویی هستند .
خانواده های بازداشت شدگان درنگرانی کامل وبدون اینکه پاسخی برای مراجعات خود بگیرند بسر می برند .
ارگانهای بین المللی نگرانی خود را از وضعیت بازداشت شدگان ابراز کرده اند وعفو بین الملل اعلام کرده است همه زندانیان ودستگیر شدگان اعتراضات اخیر باید آزاد شوند اما رژیم ایران هیچ پاسخی به خواسته بین المللی نداده است .

 

مردم ایران از مجامع بین المللی خواستار محکوم کردن نظام ضدمردمی هستند .
دستگیرشدگان اسد آباد وتویسرکان به مفسد فی الارض ومحاربه متهم شده اند

دستگیرشدگان اسد آباد وتویسرکان به مفسد فی الارض ومحاربه متهم شده اند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید