بازداشت ستار زارعی معلم و فعال حقوق معلمان در خمینی شهر

0
840
بازداشت ستار زارعی معلم و فعال حقوق معلمان
بازداشت ستار زارعی معلم و فعال حقوق معلمان در خمینی شهر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۲-بازداشت ستار زارعی معلم و فعال حقوق معلمان در خمینی شهر

بازداشت ستار زارعی معلم و فعال حقوق معلمان در خمینی شهر

ستار زارعی، معلم و فعال حقوق معلمان ساکن خمینی‌شهر، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر است.

وی در زندان دستگرد اصفهان زندانی می باشد

زندان جای معلم نیست

معلم زندانی را ازاد کنید

شایان ذکر است که درطی قیامهای سراسری کشور تعداد زیادی از فرهنگیان ؛ دانشجویان ؛ دانش آموزان واساتید بدست نیروهای سرکوبگر دستگیر شده اند .

به گفته مقامات حکومتی فقط بیش از ۱۰۲ دانشجو درجریان این قیام دستگیرشدند . و از لحظه دستگیری شان خانواده های آنان درمقابل زندان اوین به تحصن وتجمع پرداختند .

همچنین عده ای ازدراویش گنابادی نیز از دستگیرشدگان بودند که همگی به زندان اوین منتقل شدند اما با تجمع و تحصن خانواده هایشان و ایستادگی مادران و پدران شان تعدادی از آنان آزادشدند .

دستگیری معلمان که چیزی به جز مطالبات به حق  خودر ا نمی خواهند نشان دهنده ضعف واستیصال حکومتی است که حرف محرومان را نمی شنود و تنهامنطقش زور و تحمیل است .

ستار زارعی نیز یکی از همین معلمان زحمتکش است که به جرم حق خواهی به زندان افتاده است .

تاکنون معلمان زیادی بودند که به همین جرم ودر دفاع از حق معلمان محروم مظلوم در گوشه زندانها عمرشان سپری شده است مانند : اسماعیل عبدی ؛ محمود بهشتی لنگرودی ؛ رسول بداغی و صدها معلم دیگر که جایشان به جای زندان در جایگاه واقعی خودشان است.

بازداشت ستار زارعی معلم و فعال حقوق معلمان در خمینی شهر

بازداشت ستار زارعی معلم و فعال حقوق معلمان در خمینی شهر

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید