بازداشت دانشجویان در قیام سراسری؛ چرایی و راهکارها-قسمت اول

0
664
بازداشت دانشجویان
بازداشت دانشجویان در قیام سراسری؛ چرایی و راهکارها-قسمت اول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۶-بازداشت دانشجویان در قیام سراسری؛ چرایی و راهکارها-قسمت اول

سوال: نقش دانشجویان را در قیام اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

جواب: دانشجویان به عنوان قشر آگاه جامعه در همه جوامعی که دیکتاتوری در آن حاکم هست نقش جلودار دارند در ایران هم همواره در اعتراضات و قیام های اجتماعی مردم ایران نقش تعیین کننده داشته اند، در اعتراضات اخیر نیز پیشگام بودند. به طور خاص در تهران همگان دیدند که قیام روزهای دهم و یازدهم دی ماه، در دانشگاه تهران جرقه خورد. اساسا قیام مردم تهران با شعار هوشمندانه دانشجویان دانشگاه تهران یعنی همین شعار مهم “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” شروع شد و به بیرون از دانشگاه هم سرایت کرد و مردم در سراسر خیابان انقلاب به اصطلاح از آن دم گرفتند. شاهد بودیم که علیرغم تمام تهدیدات حراست در دانشگاه، دانشجویان باز هم نقش محوری خود را نشان دادند و توانستند با اتحادی تحسین برانگیز، جو امنیتی را بشکنند و درب دانشگاه را باز کند و نیروهای سرکوبگر در وحشت از پیوستن آنان به مردم و جوانان دیگر، آنان را محاصره کردند و در نهایت با ضرب و شتم دانشجویان آنان را عقب راندند و درب دانشگاه را بستند. این وضعیت در مورد تمامی شهرهای بپاخاسته هم صادق بود و دانشجویان نقش بسیار مهمی ایفا کردند.

سوال: این نکته، باتوجه به جو امنیتی حاکم بر دانشگاه ها چطور قابل توجیه است؟

جواب: بله، دانشجویان همواره اثبات کرده اند که برای قیام و تغییر رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، جلوتر از سایر اقشار در صحنه حاضر هستند و تهدیدات ماموران امنیتی حاضر در دانشگاه را به رسمیت نمی شناسند. این موضوع به جو امنیتی حاکم ربطی پیدا نمیکند و دانشجویان که به جرات میتوان گفت آگاهترین اقشار هر جامعه ای رو تشکیل میدن،‌ در روزهای خطیر همیشه نقش خوشون رو ایفا کردند و نبایستی هم مرعوب فضای امنیتی حاکم بشوند و بنظرم نمیشوند…

سوال: در جریان قیام اخیر، تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند. آیا از وضعیت آنان اطلاعی در دست هست؟

جواب: بله، تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در جریان قیام اخیر دستگیر شدند که طبق برخی آمارها تعداد آنان 70 نفر اعلام شد، که البته قطعا از این تعداد بیشتر هستند. برخی از این دانشجویان، در منزل یا خوابگاه دستگیر شدند و بعد از گذشت چندین روز از زمان دستگیری، بدلیل فشارهای اجتماعی و البته افشاگری های مشخص دانشجویان و ایستادگی آنان در دانشگاهها تعدادی از بازداشت شدگان دانشجو آزاد شدند و البته تعدادی نیز هنوز هستند که خانواده های آنها تا کنون از وضعیت فرزندانشان بی اطلاع هستند.

دانشجویان بازداشت

دانشجویان بازداشت

ادامه دارد ……………

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید