بازداشت دانشجویان در قیام سراسری؛ چرایی و راهکارها-قسمت پایانی

0
557
بازداشت دانشجویان
بازداشت دانشجویان در قیام سراسری؛ چرایی و راهکارها-قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-بازداشت دانشجویان در قیام سراسری؛ چرایی و راهکارها-قسمت پایانی

سوال. در شرایط کنونی نقش دانشجویان بطور خاص با موضوع ادامه و استمرار قیام و شعله ور نگاهداشتن آن و شکستن هر نوع فضای یاس و نا امیدی در سطح دانشگاه و جامعه چی میتواند باشدو راه کار نهایی را چه میدانید!.
پاسخ. دانشجویان در قدم اول بایستی همگام با سایر اقشار حرکت کنند؛ باید در تظاهراتها در شهرها دانشگاهها را به تعطیلی بکشانند و به صف اول قیام و خیزش بپیوندند؛ دانشجویان بایستی با اتحاد و همبستگی خودشون؛ عناصر و مزدوران وابسته به رژیم در دانشگاهها رو افشا کنند تا قدرت عمل اونها را ازشون بگیرن؛
دانشجویان فعال و مبارز برای تعمیق بخشیدن به مبارزات آزادیخواهانه خودشان بایستی همراهی و همصدایی خوشون رو با اعتصابات کارگری در کارخانه ها به اثبات برسانند و همیشه یار و یاور کارگران اعتصابی و معترض باشند و در همه زمینه ها آنان را برای احقاق حقوقشان یاری کنند.
در همکاری و همصدایی با بیکاران میهن بایستی خواستار کار و شغل مناسب برای بیکاران این میهن باشند.
هزاران فارغ الحصیل بیکار الان بعد از اینهمه سال رنج و تلاش هیچ کاری ندارند. این خواسته فارغ الحصیلان را بایستی تقویت کرد.
همچنین دانشجویان مبارز باید به یاری غارت شدگانی که مشغول اعاده حق و سرمایه یک عمر زحمت خودشون هستند و در مقابل بانکها و یا موسسات مالی تجمع دارند برخیزند و آنان را نیز در احقاق حقوقشان یاری کنند.
شعار نویسی بر علیه تمامیت این نظام یعنی همان شعار مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر اصل ولایت فقیه؛ زنده باد ارتش آزادی‌‌ در ابعاد وسیع نشانگر روح زنده و پویای انقلاب و آزادیخواهی در جامعه ایران هست که دانشجویان پیشتازان آن بایستی باشند. این شعارها را بایستی در تمامی در و دیوار دانشگاهها و مراکز آموزشی و خارج آن با بعنوان یک کار ثابت در همه جا انجام بدهند و با فضای یاس و نا امیدی بجنگند و ایستادگی را نمایندگی کنند.
خلاصه و در یک کلام بعنوان عناصر آگاه جامعه خودشان را در مشکلات تمامی آحاد مردم شریک بدانند و با اتحاد و همبستگی با همه آحاد جامعه خودشان نیز قدرتمند تر شوند.
مثلا هرگونه تعدی و اعمال فشاری از طرف عوامل سرکوب نسبت به دانشجویان بطور خاص دختران دانشجو و زنان این میهن در کوچه و خیابان را نباید بی پاسخ بگذارند و به هیچکس اجازه تعدی به آنان را ندهند و حامیان زنان این میهن بخصوص دختران دانشجو باشند.
همچنین برای شکستن فضای اختناق و سر زنده نگاه داشتن محیط دانشگاه بر علیه دیکتاتوری میتوانند با راه اندازی تظاهرات موضعی و برق اسا در سطح و محیط دانشگاه حرف و خواسته خودشان را فریاد بزنند و فضای رعب و یاسی را که نظام میخواهد در همه جا بگستراند را در هم بشکنند و محیط دانشگاه و جامعه را فعال و اکیتو بر علیه دیکتاتورها نگاه دارند.

بازداشت دانشجویان در قیام سراسر؛ چرایی و راهکارها-قسمت پایانی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید