بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری از بند ۳۵۰ به بند چهار زندان اوین منتقل شدند

0
842
بازداشت‌شدگان
بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری از بند ۳۵۰ به بند چهار زندان اوین منتقل شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۸-بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری از بند ۳۵۰ به بند چهار زندان اوین منتقل شدند

بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری از بند ۳۵۰ به بند چهار زندان اوین منتقل شدند
۲۱ تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری که روز گذشته از بند ۳۵۰ زندان اوین خارج شده بودند، اکنون در بند چهار این زندان نگهداری می‌شوند.
روز ۲۵ دی‌ماه ۲۱ تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری به دستور مسئولین از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند چهار این زندان منتقل شدند؛ علی نوری نیز همزمان با انتقال این زندانیان از بند ۳۵۰ به زندان رجایی شهر منتقل شده است.سرکوبگران از آزادی این بازداشت شدگان ممانعت میکنند
ازوضعیت جسمی دستگیرشدگان اطلاعی دردست نیست و از دسترسی به وکیل محرومند و اکثر تحت فشار هستند که اعترافات تلویزیونی کنند
همچنین این افراد از ملاقات با خانواده های خود محروم هستند و تحت شکنجه های فیزیکی قرار دارند
شایان ذکراست که بیش از ۱۴۲شهر کشور دراین تظاهرات سراسری وقیام شرکت داشتند و نیروهای امنیتی برای سرکوب شهروندان دست به خشونت زده وخیلی از افراد را مورد ضرب وشتم قراردادند .
ازروز ۷ دیماه سال جاری که تظاهرات سراسری شروع شد وضعیت شهرهای ایران بسیار امنیتی شده است و حتی اجتماع چند نفره نیز ممنوع است
دراین بین تعداد زیادی ازدانشجویان ؛ دانش آموزان وکلا و اساتید نیز از دستگیرشدگان هستند
ایضا دراویش گنابادی نیز بین دستگیرشدگان بودند که تعدادی دراثر فشارهای خانواده ها یشان آزادشده ولی کماکان عده ای از آنان هنوز دربندند .
حکومت ضدمردمی درهراس از ادامه دار شدند قیامها مبادرت به دستگیری های کور کرده است وتاکنون نزدیک به ۸۰۰۰نفر دراین اعتراضات سراسری در کل ایران دستگیر شده اند .

لازم به یاد آوری است که عفو بین الملل نسبت به دستگیری های کور که درایران جریان دارد هشدار داده است.

بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری از بند ۳۵۰ به بند چهار زندان اوین منتقل شدند
بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری از بند ۳۵۰ به بند چهار زندان اوین منتقل شدند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید