بازجویان ضدبشرپس ازبازداشت دانشجوی منتقدمجتبی داداشی دراقدامی غیرانسانی موهای وی را تراشیدند!

0
618

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۷- بازجویان ضد بشر پس از بازداشت دانشجوی منتقد مجتبی داداشی دراقدامی غیر انسانی موهای وی را تراشیدند!
بازجویان ضد بشر پس از بازداشت دانشجوی منتقد مجتبی داداشی دراقدامی غیر انسانی موهای وی را تراشیدند!

مجتبی داداشی دانشجوی منتقد سبزواری که از روز ۲۴ بهمن دستگیر شده بود با ودیعه ۲۰۰میلیونی بطور موقت آزادشد.
شایان ذکر است که آقای داداشی از بدو ورود به زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
این دانشجوی شجاع پس از آزادی از زندان گفت:
از تاریخ ۲۴بهمن ماه که دستگیرشدم از ظهر ۲۴ بهمن تا الان که ۲۷ بهمن هست به محض بازداشتم اعتصاب غذا کردم و نه صبحانه ؛ نه ناهار ؛ و نه شام میخوردم فقط آب می خوردم چون ظلم به خودم می دانستم .
انتقاد کردن و حرف زدن که جرم نیست جرم را کسانی می کنند که مال مردم را می خورندو آقازاده های خودشون را میفرستن امریکا و انگلیس و به ریش مردم می خندند
خیلی ممنونم ازشما.

 براندازی وظایف دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید