باخروش آذر دانشگاه را عرصه ای برای صدای آزادیخواهی می کنیم

0
589

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۶-باخروش آذر دانشگاه را عرصه ای برای صدای آزادیخواهی می کنیم

باخروش آذر دانشگاه را عرصه ای برای صدای آزادیخواهی می کنیم
در آستانه ۱۶آذر، روز دانشجو وبا درود به دانشجویان مبارز
درسال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور صحن دانشگاه را تبدیل به مکانی اعتراض آمیزبرای اخذ مطالبات برحقشان کردند.
از نخست روز بازگشایی دانشگاه ها اعتراضات شکل گرفت دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به تخلیه خوابگاه هایشان؛ دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به پولی سازی وشهریه های گزافی که باید بپردازند؛ دانشجویان دانشگاه مشهد به پولی سازی ؛دانشگاه علامه درحمایت از کارگران وزحمتکشان و کولبران نشان دادند که نقش بی بدیلی در اتحاد با آحاد خلق را دارند. دانشجویان با این حرکتها به نقش اخص نسل آگاه و جوان کشور در تدوام و اعتلای قیام سراسری، دانشگاهها را به عرصه خروش وخیزش ضد دیکتاتوری تبدیل کردند و با اعتراضهای خاموشی ناپذیرشان به دیکتاتور نشان دادند که مصمم به احقاق حقوقشان هستند.

امروز از تهران تا مشهد و بابل وشیراز و تبریز وزاهدان و اهواز عرصه خیزش است.
دانشجویان با پیوندشان با کارگران و زحمتکشان هفت تپه وفولاد نشان دادند اتحاد و همدلی تنها راه غلبه برحاکمیت دیکتاتور است
آنها بارها فریاد زدند:
«دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»
«می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم».
فرزندکارگرانیم کنارشان می مانیم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید