بااوج گیری جنبش دانشجویی درایران اول ماه مه «روزجهانی کارگر» نامیده شد

0
389
بااوج گیری جنبش دانشجویی درایران
بااوج گیری جنبش دانشجویی درایران اول ماه مه «روزجهانی کارگر» نامیده شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۰-با اوج گیری جنبش دانشجویی درایران اول ماه مه «روزجهانی کارگر» نامیده شد

با اوج گیری جنبش دانشجویی درایران اول ماه مه «روزجهانی کارگر» نامیده شد
در ژوئیه ۱۸۸۹، کنگره بین‌الملل سوسیالیست، درپاریس، تصمیم گرفت روز اول ماه‌مه را روز بین‌المللی همبستگی کارگران اعلام کند از آن پس هرساله مراسمی به این مناسبت در سراسر جهان برگزار می شود.

شکل گیری روزکارگر
روز اول ماه‌مه سال ۱۸۸۶، درآمریکا بیش‌از چهارصدهزارکارگر برای کاهش زمان کار روزانه‌شان، از ۱۴ساعت به۸‌ساعت، دست به‌اعتصاب زدند.درجریان این اعتصابات پلیس کارگران را به گلوله بست و درنتیجه بیش از پنج کارگر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند در ادامه کارگران اعتراضاتشان راگسترده تر کردند و چند پلیس نیز دراثر این درگیریها کشته شدند.
دولت وقت رهبران این اعتصابات را دستگیر کرده و ۴تن از آنان را اعدام کرد.ولی این مبارزه ادامه یافت تاجایی درپی این اعتراضات کارگران امریکایی به حق ۸ ساعت کار روزانه دست یافتند از روز نخست هم هدف کارگران کاهش زمان کار از ۱۴ ساعت به ۸ ساعت بود که اینچنین محقق شد.

درایران اما روزکارگر درزمان رضا شاه مخفیانه برپا میشد در دوران دکتر مصدق روز اول ماه مه عید کارگران و تعطیل رسمی اعلام شد.اما درزمان محمدرضا شاه روز کارگر را ۲۴ اسفند روزتولد رضا شاه اعلام کرده بودند اما با اعتراض دانشجویان در ایران و خارج کشور شاه مجبور به عقب نشینی شد و روز اول ماه مه را بعنوان روز کارگر اعلام کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید