بااصل همبستگی پیشرفتها می توان اهرمهای سرکوب را دردانشگاه ها به عقب راند

0
558
اهرمهای سرکوب
بااصل همبستگی پیشرفتها می توان اهرمهای سرکوب را دردانشگاه ها به عقب راند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۴-بااصل همبستگی پیشرفتها می توان اهرمهای سرکوب رادردانشگاه ها به عقب راند

اصل همبستگی پیشرفتها در دانشگاه چگونه عمل می‌کند؟
درست است که در دانشگاه چندین ارگان سرکوبگر مثل بسیج و حالا با اسمهای شیک‌تر مثل جنبش دانشجویان عدالتخواه!،
نهاد نمایندگی رهبری،
حراست،
کمیته انضباطی،
دوربینهای مداربسته
و استادان یا دانشجویان سهمیه ای یا جاسوس وجود دارند تا فضا را بر دانشجویان ببندند!
اما همه این اهرمهای سرکوب اندازه و بردی دارند و بخصوص در قبال جنبش آزادیخواهانه مردم ایران به شدت تأثیر پذیرند.
بنا بر این هرچه:
-قیام مردم ایران به پیش میرود و اقشار گسترده تری علیه رژیم آخوندی به صحنه می‌ریزند و علیه حاکمیت غارتگر و سرکوبگر آن مبارزه می کنند توان ارگانهای سرکوبگر در همه جای ایران افت می‌کند و در دانشگاهها هم نیروهای سرکوبگر توانشان تقلیل پیدا می‌کند.
چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی.
مثلا از قیام دیماه ۹۶ تا امروز که درگیریها و اعتصابات در بازار تهران و قبل از آن در کازرون و کشاورزان اصفهان و بازاریان کردستان و غیره داشته ایم نیروی سرکوبگر رژیم به شدت رودرروی مردم قرار گرفته و مجبور است ۲۴ ساعت بیدار باشد تا خامنه‌ای خواب راحت داشته باشد.

تازه هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم به باندهای متخاصم درون نظام هشدار میداد ؛که مگر ما چقدر نیرو داریم که بخشی از آن را هم بخواهیم صرف خودمان بکنیم.
از نظر روانی هم رویارویی مستمر با مردم فقیر و ناچیز برای نیروها و بدنه پایینی دستگاه حاکمیت بسیار شکننده است.
کما اینکه در قیام دیماه شاهد جنبش آتش زدن کارتهای بسیج توسط بسیجیان بودیم.
-خارج شدن آمریکا پس از سی و چند سال از مدار سیاست مماشات با رژیم آخوندی و خروج از برجام،
باعث فرود آمدن ضربه استراتژیکی بر سیاست خارجی رژیم آخوندی و بالا رفتن شدید هزینه سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج و مداخلات در سایر کشورهای عربی برای رژیم شده است.
سیاستی که بارها خودشان گفته اند که به بقای نظامشان وصل است و خامنه‌ای به صراحت گفت اگر در سوریه نجنگیم در تهران باید خط ببندیم.

همچنین باعث بهم ریختن قدرت مدیریتی و برنامه ریزی خامنه ای و روحانی و باندهایشان شده در زمینه اقتصادی شده و برخلاف هارت و پورتهای ظاهری استقلال طلبانه و شعار مرگ بر آمریکا به خوبی نشان داده‌اند که اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده اند که هنوز تحریمهای آمریکا شروع نشده ؛قدرت خرید ریال بیش از ۱۰۰ درصد افت کرده و چشم انداز سرمایه گذاری و نیم‌خیز شدن برای اقتصاد به گل نشسته هم وجود ندارد.

بنا بر این انزوای بین المللی رژیم آخوندی به شدت تعادل رژیم را بر هم زده و در همه جای ایران هم دیگر نمی‌توانند فیگور کمک به طرحهای عمرانی یا پژوهشی در دانشگاهها و بهبود وضعیت صنفی مردم و دانشجویان را بگیرند.

بنا بر این شعله‌های اعتراضات صنفی که در کنه خود سیاسی هم هستند باز هم شعله ورتر شده و اهرم فشار دانشجویان بر ارگانهای حاکمیتی در دانشگاهها را قویتر می‌کنند.

زیرا دانشگاه در شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» پیشتاز قیام دیماه شد .
و ضربه‌ای استراتژیک بر کلیت دستگاه دجالیت و سرکوب نظام آخوندی وارد آورد و باعث وارفتگی تمامی سرمایه گذاری پوشالی باصطلاح اصلاح طلبان و باند روحانی در دانشگاهها شدند.
و حالا در وجه اثباتی شعارهای دموکراتیک مردم ایران، دانشجویان می توانند و باید در شعارهای اثباتی حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران باز هم پیشتاز باشند.
زیرا که اهرمهای سرنگونی نظام بسیار روشن وهویداست.

اهرمهای سرکوب را دردانشگاه ها
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید