اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد

0
302
اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۴- اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد

اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد
درپی لیست گذاری سپاه پاسداران تروریستی نظام فاشیستی حاکم برایران ؛
اینستاگرام صفحات پاسداران را مسدود کرد.
اولین صفحات مسدود شده متعلق به پاسدارتروریست قاسم سلیمانی بود .
سپس دیگر فرماندهان تروریست نظام مانند محسن رضایی؛ محمد علی جعفری وبقیه فرماندهان نظام
این اقدام شبکه اجتماعی احترام به مردم ایران و جهان است که حضور تروریستها را ازفضای مجازی پاک میکنند.
بسیج دانشجویی نیز بخشی از این ارگان سرکوبگر نظام آخوندی می باشد و هدف و کاراصلی اش جاسوسی دانشجویان و دستگیری و سرکوب آنان دراین سالیان بوده است.

براندازی

اهداف بسیج دانشجویی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید