ایران-۱۶۰۰ معلم خواهان آزادی محسن عمرانی شدند

0
518
۱۶۰۰ معلم خواهان آزادی محسن عمرانی شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۳۱-بیش از ۱۶۰۰ معلم در یک بیانیه ای خواستار آزادی معلم زندانی در بند محسن عمرانی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است:
ما امضاکنندگان این بیانیه به‌عنوان جمعی از فعالان صنفی اعلام می کنیم زندانی کردن امثال محسن عمرانی در اراده ی ما برای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی خللی ایجاد نخواهد کرد و ما بیش از پیش بر یک زندگی شرافتمندانه برای همه از جمله معلمان و همچنین آموزش باکیفیت و برابر و فارغ از مناسبات پولی تاکید داریم و در این مسیر از تمام ظرفیت های مدنی و قانونی و برحق خود برای تحقق مطالبات و برداشته شدن نگاه امنیتی از فعالیت صنفی و آزادی معلمان دربند به‌خصوص همکار دربندمان، محسن عمرانی استفاده خواهیم کرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید