ایران-110هزار کودک بازمانده از تحصیل

0
436
110هزار کودک بازمانده از تحصیل

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱-در آستانه سال تحصیلی ۱۱۰ هزار کودک در مقطع ابتدایی به علت فقر و محرومیت، از مدرسه بازمانده و نمیتوانند مانند سایر دانش آموزان به تحصیل ادامه بدهند.
از این تعداد ۵۵ هزار و ۶۵ کودک تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند؛ به این ترتیب که ۳۶ هزار و ۱۶ کودک تحت پوشش بهزیستی، ۲۵ هزار و ۳۳۲ کودک تحت پوشش باصطلاح کمیته امداد و ۸ هزار و ۲۷۷ کودک تحت پوشش هر دو نهاد قرار دارند.
سرپرست ۷ هزار و ۲۱۷ کودک اعلام کردند کودکانشان به دلیل معلولیت و ۸ هزار و ۱۵ کودک به دلیل فقر به مدرسه نمی‌روند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید