ایران – ۳۷درصددانش آموزان قبل از دیپلم گرفتن ترک تحصیل میکنند

0
760
۳۷درصددانش آموزان قبل از دیپلم گرفتن ترک تحصیل میکنند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۶-ترک تحصیل ۳۷درصد دانش‌آموزان قبل از دیپلم
رئیس کانون آموزشگاه‌های مهارت کشور اعلام کرد :۳۷ درصد دانش‌آموزان قبل از دیپلم ترک تحصیل می‌کنند
۷ درصد دیپلمه‌های کشور به دانشگاه راه پیدا می‌کنند
هزینه های سنگین تحصیل ؛ جامعه ای بدون آینده ؛ عدم وجود امکانات کافی برای تحصیل ؛ نداشتن آموزش رایگان و و عللی برای ترک تحصیل و هدررفتن استعدادهای یک ملت .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید