ایران – ۲۶مهر ۱۳۵۷ سالروز اعتصاب سراسری کارگران نفت در آبادان

0
563
۲۶مهر ۱۳۵۷ سالروز اعتصاب سراسری کارگران نفت در آبادان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۶-۲۶مهر ۱۳۵۷- ۱۸اکتبر۱۹۷۸:
همزمان با اوجگیری قیام ضدسلطنتی، کارگران و کارکنان شرکت ملی نفت ایران با اعتصاب سراسری و یکپارچه خود، رژیم شاه را در تنگنای سختی قرار دادند.
این اعتصاب در حالی صورت گرفت که دولت شریف امامی، با افزایش دستمزد و حقوق کارکنان شرکت نفت تلاش می‌کرد آتش مبارزات کارگران دلیر را فرونشاند. اما آنان با اعلام همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران، اعلام افزایش دستمزد از طرف رژیم شاه را ترفند تلقی کرده و با اعلام اعتصاب خود ضربه سنگینی بر پیکر پوسیده دیکتاتوری فرود آوردند.
نفتگران آگاه و انقلابی جنوب، همواره در کنار جنبش‌های مردمی ملتمان حضور فعال داشته‌اند، هم‌چنان‌که در دوران زمامداری دکتر مصدق، یکی از سنگرها و تکیه‌گاههای مردمی دولت ملی وی بودند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید