ایران-۱۴ماه بدون دستمزد و کارانه اساتید پزشکی شیراز

0
427
14ماه بدون دستمزد و کارانه اساتید پزشکی شیراز
14ماه بدون دستمزد و کارانه اساتید پزشکی شیراز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۳۱-روز چهارشنبه ۳۱خرداد۲۲۷  تن از اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نامه ای اعتراضی به رئیس این دانشگاه از تاخیر ۱۴ ماهه دستمزد و کارانه شان شکایت کردند.
اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نامه اعتراضی خود متذکر شدند، بارها در جلسات متعدد و مکاتبات مکرر به طرح این مشکل پرداختیم اما مورد بی توجهی قرار گرفتیم.
به گفته این اساتید پزشکی دانشگاهی، آنان  از حداقل حقوق قانونی خود که از قبیل دریافت کارانه محروم گشته و بیش از یکسال معوّق مانده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید