ایران- یک پیمانکار در شهرداری منطقه ۱۶ تهران دست به خودسوزی زد

0
542
یک پیمانکار در شهرداری منطقه ۱۶ تهران دست به خودسوزی زد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۵-در ساختمان مرکزی منطقه ۱۶ شهرداری ساعت ۲ بعدازظهر روز سه شنبه۲۴ مرداد ۹۶ مردی که پیمانکار شهرداری بود، بعد اینکه رئیس مالی به او گفت برای دریافت مطالباتش باز هم باید صبر کند، خود را به آتش کشید.
لازم به ذکر است روز شنبه ۲۱مرداد یکی از پیمانکاران شهرداری قم دست به خودسوزی زده بود. گفته میشود وی طلبکاری از شهرداری منطقه بوده پس از ماه ها دوندگی و عدم حصول نتیجه، در شهرداری منطقه دو این شهر دست به خودسوزی زد و بعد از دو روز فوت کرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید