ایران-یک فعال مذهبی اهل سنت به دست مامورین امنیتی ترور شد

0
730
یک فعال مذهبی اهل سنت به دست مامورین امنیتی ترور شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۹-روز شنبه ۲۸مرداد ۹۶یک فعال مذهبی اهل سنت، به نام حافظ صفی‌الله را در مسیر خاش–سراوان به دست مامورین امنیتی ترور شد. بنا‌ به گزارشهای منتشر شده مأموران امنیتی در مسیر خاش–سراوان اتومبیل وی را تعقیب و به سمت او آتش گشودند. صفی الله ”حافظ و قاری قرآن“ بود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید