ایران-گوشمالی یک آخوند توسط دو جوان

0
790
گوشمالی یک آخوند توسط دو جوان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۴-روز سه شنبه سوم مرداد آخوند عبدالملکی از آخوندهای نهاوندی وقتی در حال اذیت و آزار و دخالت در کار مردم بود، توسط دو جوان نهاوندی گوشمالی داده شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید