ایران – گوشمالی مامور شهرداری

0
833
گوشمالی مامور شهرداری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۳-صبح روز چهارشنبه ۲۲ شهریور یکی از ماموران شهرداری باغملک توسط دستفروشان گوشمالی داده شد.
یکی از پرسنل واحد اجرائیات باغملک در حین ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت برای دستفروشان مورد هجوم جمعی میوه فروشان قرار گرفت.
بعد از این درگیری ماموران شهرداری یکی از میوه فروشان بیگناه را دستگیر و با خود بردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید