ایران-گزارشی از وضعیت اسفناک جوانی که خود را در قبرستانی انداخت تا بمیرد

0
893

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲-روز ۸ مرداد ماه ۹۶ یک جوان کارتن خواب ۳۶ ساله با انواع بیماریهای ایدز و هپاتیت و سل به دلیل مشکلات فقر خود را به قبرستان نوده انداخت تا بمیرد. وی روز ۸ مرداد توسط یک گروه پزشکی به بیمارستان منتقل می شود اما بعد از بهبودی نسبی جایی برای نگهداری این گونه بیماران وجود ندارد و همراه جانشان در تهدید خطر مرگ قرار دارد.
عباسی جانشین معاون پیشگیری بهزیستی استان خراسان رضوی می گوید: در حال حاضر بهزیستی برای نگهداری کارتن خوابهای که بیماری های خاص دارند و نیازمند خدمات ویژه پرستاری هستند، محلی ندارد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید