ایران-گران شدن 41 درصدی حبوبات

0
525
گران شدن 41 درصدی حبوبات
گران شدن 41 درصدی حبوبات

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۲۹-بسیاری از قیمت های مواد غذایی در خرداد ماه امسال در مقایسه با پارسال ۴۱ درصد و گوشت قرمز ۱۹ درصد افزایش داشته است.
سبزی و حبوبات با افزایش ۴۰.۹ درصد نسبت به خردادماه سال ۹۵، بالاترین رکورد افزایش قیمت را داشته است
بدین ترتیب تورم در مواد غذائی به طور میانگین بیش از ۳۰ درصد است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید