ایران-کولبر ۱۸ ساله در ماکو به دست نیروهای مسلح به قتل رسید

0
713
کولبر ۱۸ ساله در ماکو به دست نیروهای مسلح به قتل رسید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۳۱-نیروهای مسلح رژیم در مرز باکو یک کولبررا به قتل رساندند.
روز دوشنبه ۳۰ مرداد ۹۶ کولبر ۱۸ ساله ”وحید دولتخواه جنیکانلو“ اهل روستای یارمق (یاریم قیە) توسط نیروهای مسلح به قتل رسید.
این کولبر پس از آنکە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی می شود، اجناسش کە سیگار بودە ضبط و وی را به حال خود رها می کنند که پس از انتقال به بیمارستان ”فجر“ ماکو بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست دادە است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید