ایران-کولبری که بعد از شلیک پاسداران فلج شد

0
749

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۸-صحبتهای کولبر زحمتکشی که بدلیل تیراندازی پاسداران آتش به اختیار فلج شده است وی متاهل و دارای دو فرزند است. پاسداران وی را با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار دادند بعد هم به کمرش شلیک کردند که موجب فلجی وی گشته است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید