ایران-کودکان دانش آموزی که روی ریگزار داغ درس میخوانند

0
520
کودکان دانش آموزی که روی ریگزار داغ درس میخوانند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲-کودکان شهرک مسکن مهر لیکک بر روی ریگزار داغ اولین روز مهر را گذراندند.
روز شنبه ۱ مهر۹۶در اولین روز سال تحصیلی، دانش آموزان شهرک مسکن مهر لیکک، در کنار مدرسه نیمه کاره روی ریگزار داغ مدرسه را شروع کردند. این ساختمان سالهاست که به دلیل نبود بودجه به حال خود رها شده است. این در حالی است که میلیاردها تومان از پول مردم ایران صرف ساختن مدرسه در عراق و لبنان می شود اما در ایران دانش آموزان از کمترین امکانات آموزشی بی بهره اند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید