ایران – چرا درسیستان وبلوچستان ۱۲هزار معلم کم داریم؟

0
782
چرا درسیستان وبلوچستان ۱۲هزار معلم کم داریم؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۵-مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان میگوید : دراین استان ۱۲هزار نیروی کار یعنی «معلم کم است »
و با وجودیکه این استان گستردگی و پراکندگی زیادی دارد ؛ قاعدتا باید ؛ نیروی کار بیشتری داشته باشد اما متاسفانه طبق استاندارهای آموزشی که دردنیا حاکم است این یک ضعف جدی درسیستم آموزشی ایران میباشد واین اشکال دراستان سیستان وبلوچستان به اضعاف است ؛ زیرا که نیروی کا ر ؛ امکانات رفاهی ؛ نداشتن سیستم ها ی درست آموزشی ؛ و ازهمه مهمتر فقر حاکم براین منطقه از عواملی است که مانع رشد کودکان میشود .
آموزش وپرورش در این منطقه ازکشور کارش را درست انجام نمیدهد زیرا که قبل ازهرچیز ساختار درستی بر آموزش وپرورش کل کشور حاکم نیست .
ناگفته نماند که آموزش وپرورش درکل ایران پاسخگوی خواسته های دانش آموزان نیست؛ و به طریق اولی مناطق مرزی ومحروم کشور بیشتراز مناطق دیگر کشور در این زمینه مشخص آسیب پذیری دارند و کودکانش ؛ محروم و دور از امکانات رشد وتحصیل می باشند .
بنابراین خیلی طبیعی است که ۱۲هزار معلم در این منطقه کم داشته باشیم زیرا معلمین هم قبل ازهرچیز نیاز به امکانات ؛ تسهیلات و شرایط مناسب برای تدریس باید داشته باشند ؛ امامعلم ایرانی دراولین قدم بخاطر نداشتن اولیه ترین حقوق ؛همواره درگیر معضلات اقتصادی اجتماعی وسیاسی است
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید