ایران – پیام مشترک شوراهای صنفی دانشگاه های کشور به روحانی

0
553
پیام مشترک شوراهای صنفی دانشگاه های کشور به روحانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۲-روز یک شنبه ۱۲آذر ۹۶شوراهای صنفی دانشگاههای کشور ضمن اعلام حمایت قاطع از دانشجویان متحصن صنعت نفت و خواسته هایشان اعلام کردند که به سرعت امکانات رفاهی دانشجویان از جمله آب، گاز، برق و غذا فراهم شود.
بدون شک در صورت عدم رسیدگی فوری به نیازهای اولیه متحصنین از جمله آب، گاز، برق، غذا و … تمام مسئولیت ها به عهده رییس دولت می باشد.
شوراهای صنفی دانشگاه های کشور همچنین خواستار برطرف شدن مشکلات دانشجویان برای استخدام می باشد.
شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید