ایران -پیام دکتر محمد ملکی به مناسبت روزکوروش

0
710
دکتر محمد ملکی به مناسبت روزکوروش

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۷-بسم الحق
نام نیکو گر بماند یادگار – به کزو ماند سرای زرنگار
میگویند و تاریخ حکایت از این دارد که ذوالقرنین که در قرآن کریم آمده؛ همان “کوروش کبیر” است، بعنوان رهبری عدالتخواه؛ نه تنها به حقوق انسانها، بلکه حقوق حیوانات توجه داشت، از او یاد میگردد، و نام نیک او هزاران سال زنده و جاوید مانده است. ملت ما که از ظلم رهبران ظالم زجرها کشیده، کوروش را عنصری فرزانه و دوست داشتنی و مدافع حقوق انسانها میداند، و هرساله یاد اورا گرامی میدارد، و در چنین روزهایی به گرد جایگاه ابدی او جمع میشود و ضمن تجلیل از این مرد بزرگ، عدالتخواهی بزرگان را ارج می نهد.
ایکاش رهبران از او درس گیرند، و گام های خود را به روش او بردارند، ولی متاسفانه مدتهاست منتظر چنین رهبری هستیم.
و اینجانب بار دیگر تکرار میکنم که آقای سید علی خامنه ای از تاریخ عبرت بگیرد، و نفرت مردم نسبت به خودرا روز به روز زیادتر نکند.
این روز بر تمام مدافعین حقوق بشر مبارک باد
دکتر محمد ملکی – ششم آبان ۱۳۹۶ _ تهران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید