ایران-پنجمین روز تحصن مالباختگان کاسپین

0
564

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۳۱-تحصن مالباختگان کاسپین مقابل ساختمان قضاییه رژیم پنجمین روز خود را سپری کرد. روز جمعه ۳۱ شهریور ماه مالباختگان غارت شده موسسه کاسپین در اعتراض به غارت سپرده هایشان در مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تحصن زدند. آنها اعلام کردند تحصن شبانه روزی را تا وصول مطالباتشان ادامه میدهند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید